MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 01.02.2020 | 11:45 hodź. WUHLADKO – februarske wusyłanje

Ratarjo demonstruja w Drježdźanach

Srjedź januara podachu so tysach traktorow do stolicy, zo bychu w Drježdźanach demonstrowali a na to pokazali, zo njejsu spokojom. Serbskich ratarjow bě skerje mjenje w Drježdźanach. Tola tež woni maja starosće do přichoda, hdyž mysla na nowy agrarny pakćik. Kotre – to powědachmy wam w februarskim Wuhladku.

Spěwny wječor

Spěwny wječork w Hórkach
Bildrechte: MDR/Matej Zieschwauck

Lubowarjo folklory, słowjanskeho spěwa a reje su w Hórkach wosebity wječor dožiwili. Skupina Čilak, je to čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury, je přeprosyło na serbsko-čěski wječork do Hórkow. K tomu je sej skupina samo hudźbnikow z Čěskeje přeprosyła. „Cymbalowa muzika Stupava“ rěka kapała, kiž je wosebje dokoła wokoło Dolnich Bojanovic znata. Je to dźěl Čěskeje, do kotrehož pěstuja Serbja hižo přez někotre lětdźesatki přećelske styki. A tak bě tež móžno, ćěskich hudźbnikow z Morawy za wustup w Hornjej Łužicy zdobyć. Spěwny wječor je so z pomocu fondsa “Čiń sobu“ zrealizował.

Policija

Ein Polizist trägt Handschellen und eine Waffe.
Bildrechte: dpa

Sakska pyta nuznje wučerjow, zastojnikow a tež policistow. Serbskich policistow drje hižo někotrych mamy, dalši budu so jim bórze přidružić. Na policajskej šuli w Schneebergu, w Rudnych horinach, su tučasnje třo młodźi Serbja we wukubłanju. Woni su nam jich wšědny dźeń pokazali a přeradźili, hač jich po zakónčenju tež wróći do domizny wabi.

Jurij Grós

Logo des Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V.
Bildrechte: Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V.

Něhdźe 17 lět bě wón politisce najmócniši a najwažniši reprezentant Serbow. Krótko do jeho 90. narodnin, dnja 28. decembra, je něhdyši šef Domowiny Jurij Grós w Budyšinje zemrěł. Hač k přewrótej 1989/90 wobliwowaše wón zasadnje serbske žiwjenje. Pozdźišo so wón sylnje kritizowaše. Při tym wobliwowaše wón, kaž lědma druhi, napjate poćahi mjez statom NDR, cyrkwju a Serbami.

Nowe Slepjanske spěwarske

Impressionen der Themenwoche "Cyły tydźeń w holi" in Schleife/Slepo.
Bildrechte: Monika Gerdes/MDR

“Něnter comy Boga chwalić” rěkaja nowe Slepjanske spěwarske, kiž stej towarstwo Kólesko a Slepjanska ewangelska wosada wudałoj. Něhdźe 50 kěrlušow su za to wubrali, nimo toho modlitwy a psalmy kaž tež někotre ludowe spěwy. Z tym maja w Slepjanskej wosadźe nětko dalšu pomoc při hajenju Slepjanskeje serbšćiny, hač na kemšach, při jutrownym spěwanju abo při druhich składnosćach.