MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 07.03.2020 | 11:45 hodź. WUHLADKO – měrcowske wusyłanje

Eröffnung der Kampagne für die sorbische Sprache "Sorbisch?Na klar." in Bautzen
Bildrechte: Lydia Matschie

Imagowa kampanja

 

Wjace akceptancy za dwurěčnosć: To chce sakske knježerstwo z prěnjej imagowej kampanju za serbsku rěč docpěć. Wona měri so na ludźi w serbskim sydlenskim rumje, kiž serbšćinu njewobknježa. Z plakatami, nalěpkami, internetowym magacinom a busom w serbskich barbach nětko w regionje wabja. Kulturna ministerka Barbara Klepschowa je akciju w Budyšinje zahajiła.

 

Přichodny Serbski superintendent so předstaji

Hodźiski wosadny farar, Christoph Rummel, přewza zastojnstwo Serbskeho superintendenta. Rummel, kiž  je tehdy w dwejoch wosadach a jako młodźinski farar w Rudnych horinach skutkował, je hakle serbsce nawuknył a je naslědnik Jana Malikna, kiž poda so kónc julija na wuměnk. Zo zastojnstwo přewza, je tež krajnocyrkwinski zarjad w Drježdźanach wobkručił. Kak so Rummel na swoje nowe nadawki přihotuje? Što słuša dotal k wšědnym nadawkam w Hodźiskej wosadźe? Kotre wočakowanja ma na swoje nowe zastojnstwo? WUHLADKO předstaji přichodneho Serbskeho superintendenta tróšku bliže.

Jutrowne jehnjatka

Narodźene w zymje, rězane k jutram – jutrowne jehnjatka. Tohodla je tučasnje w mnohich wowčernjach wjele za dźěło. Hač k 10 jehnjatkam wob dźeń so tu zdźěla narodźa. Tola dźeń a mjenje zawodow móža wo toho žiwi być. W Časecach pola Pančic-Kukowa dźěła hišće jedyn z poslednich tradicionelnych wowčerskich zawodow we Łužicy.

Lamm
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

 

 

Z Jeepom do Japanskeje

Z Jeepom z Łužicy do japanskeho Tokija, k tamnišim Olympiskim hram – to je raz njewšědna ideja. Liliana Rachelic z Noweje Wjeski a jeje přećel Rene Beck staj sej loni w juliju Jeep kupiłoj – a bórze podataj so z nim na wulku jězbu, jako olympiskej posołaj. W lěću wupadaše “Barney”, tak Liliana a jeje přećel swój Jeep mjenujetaj, hišće chětro chuduški. Hač na motor, kolesa, prědne sedła, wodźidło a najwažniši dźěl amaturow sy lědma hišće něšto na awće wuhladał. Kaž tajke hrjebło wony Jeep na dworje w Nowej Wjesce steješe. W zašłych měsacach staj Liliana a Rene tójšto dźěła do karosy inwestowałoj – wšak budźe “Barney” w přichodnych měsacach tajke něšto kaž domske na štyrjoch kolesach.