MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 04.04.2020 | 11:45 hodź. WUHLADKO – aprilske wusyłanje

Osterreiter in Bautzen
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jutry lětsa bjez křižerskich procesionow

Zrudny nowum: Tež jutrowne jěchanje so dla pandemije w zwisku z coronawirusom zakaza. To zdźěli njedawno krajnoradny zarjad w Budyšinje. Samo jeli budu krute wobmjezowanja wuchoda hač k jutram zaso zběhnjene, płaći tola zakaz zjawnych a priwatnych zarjadowanjow hač do 20. apryla. Što rěka to za serbske jutry a čehodla maja někotři serbscy křižerjo přeco hišće nadźiju – wo tym rozprawjamy we Wuhladku.

Europeada - kak dale?

Europeada 2020 je wotprajena. Wo tym je Federalistiska unija narodnych mjeńšin (FUEN) Domowinu wosrjedź měrca informowała. Tak přestorči so wona dla pandemije coronawirusa do klětušeho. Potom je wona znowa w juniju w Korutanskej planowana. Kotre konsekwency pak ma to za serbske mustwo a za serbski přihotowanski komitej?

Komunalne wólby ´90

Běchu to prěnje a posledne swobodne wólby w NDR. Po łamku mocoweho monopola strony SED wojuja 1990 prěni króč konkurěrowace strony po demokratiskich principijach wo hłosy. Tež we Łužicy so tak wulki dźěl starych funkcionarow wotwoli. Tak kaž w Huskach pola Budyšina. Tu wotměni bjezstronjan Jan Pahler stareho SED-wjesnanostu.

Dwójna hłójčka

Serbja maja prěni serbski Grand Prix - w karty placanju. Štó budźe najlěpši hrajer dwójneje hłójčki? To běše prašenje na rozsudnym wurisanju srjedź měrca w  Nowoslicach. A na kóncu je štó cyle druhi juskał, hač su sej wšticy druzy myslili.