MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 06.06.2020 | 11:45 hodź. WUHLADKO – junijske wusyłanje

Mejemjetanje w času korony

Mejemjetanje w času korony – to woznamjenja: Z masku a wotstawkom wokoło meje rejować. Kak su to w Radworju spytali, widźiće w junijskim wudaću WUHLADKA.

Kultura w času korony

Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
Bildrechte: SNE

Tež kulturne zarjadnišća kaž Serbski ludowy ansambl koronowa kriza chětro trjechi. Hdy móža spěwarjo, hudźbnicy a rejowarjo zaso wustupić, je dotal njejasne. Tež proby su jenož pod wosebitymi wuměnjenjemi móžne. WUHLADKO pokaza, kak ansambl čas njedźiwajcy toho wužije.

Nowy jednaćel nakładnistwa

Přepodaće zastojnstwa: Nowy jednaćel Ludoweho nakładnistwa Domowina budźe wot junija Syman Pětr Cyž. WUHLADKO zhladuje na skutkowanje dotalneje jednaćelki Marki Maćijoweje wróćo a pohlada, kak chce jeje naslědnik nowych čitarjow w přichodźe zdobyć. 

Suche nalěćo ratarjam přisadźi

Ein Landwirt überprüft die trockene Erde auf seinem Feld
Bildrechte: dpa

W aprylu njeje so w najwjace kónčinach Hornjeje Łužicy ani dźesać litrow dešća na kwadratny meter našło. Wosebje na pěskojtych pódach wot Ralbic do Kulowskich kónčin je so tole chětro negatiwnje na pola a łuki wuskutkowało. Byrnjež je so nětko w měji na prěni napohlad situacija trochu polěpšiła, starosća so ratarjo, zo budźe to dalše a z tym třeće suche lěto. Kak reaguja na suchotu a kotre nowe metody wuspytaja – to smy so jich prašeli.

100 lět Serbski Sokoł

Parade von Menschen in Prag.
Bildrechte: Tomas Scholze/MDR

Byrnjež EUROPEADA 2020 koronoweje pandemije dla wupadnyła, serbscy sportowcy maja lětsa tohodla přičinu swjećić. Cyle wosebity jubilej. 1920 załoži so w Budyšinje serbske sportowe towarstwo „Sokoł“. Hišce dźensa je wone wažne za sportowe žiwjenje we Łužicy. Jeho stawizny pak su jězba přez hory a doły a běchu wosebje stajny bój přećiwo wšelakim zadźěwkam.