MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 06.02.2021 | 11:45 hodź. WUHLADKO – februarske wusyłanje

Serbske šulske towarstwo - Katharina Jurkowa nowa předsydka
Bildrechte: Domowina z.t.

Jubilej: 30 lět Serbske šulske towarstwo

5. januara 1991 bu w Chrósćicach Serbske šulske towarstwo załožene. Wone bě wušło z dźěłoweje skupiny Serbskeje narodneje zhromadźizny. Wot spočatka wobstaća towarstwa je Ludmila Budarjowa čestnohamtska předsydka. Srjedź januara woli so nowe předsydstwo und nětko hižo je jasne, zo nawjeduje je w přichodźe něchtó druhi. WUHLADKO předstaji nowe mjezwočo towarstwa w februarskim wudaću a zhladuje zdobom na 30 lět dotalneje předsydki.

Centrum za šćěpjenje

Nětko ma spěšnje hić - telko ludźi kaž móžno ma so šćěpić dać, na přikład w šćěpjenskim centrumje w Kamjencu. Tež Serb pomha Němskemu čerwjenemu křižej při organizaciji w centrumje.

Daniel Nuk - Serb, kiž dźěła w šćěpjenskim centrumje / Daniel Nuck - ein Sorbe arbeitet im Impfzentrum.
Bildrechte: MDR

Kolektiw LPG město swójbneho předewzaća

Před dokładnje 60 lětami wozjewješe statne mócnarstwo NDR wuspěšne zakónčenje kolektiwizacije ratarstwa. Z tym skónčeše so jedna z najwobšěrnišich politiskich kampanjow w stawiznach NDR. We Łužicy njezměnichu so z tym nic jenož tradicionelne wobsydstwowe poměry. Přetož z přetworjenjom burskich swójbnych hospodarstwow do ratarskich wulkozawodow hrožeše tež strach, zo so serbska rěč pozhubi.

Digitalna Jolka

Zarjadowanja su tuchwilu rědke, ćim wjetši běše zajim na lětušej Jolce. Na 2.100 přihladowarjow je program live widźało a WUHHLADKO bě tež za kulisami pódla.

Jolka 2021
Bildrechte: jolka-nuknica.de/

Jutrowne jehnjatka

Lěto je hakle někotre tydźenje stare a nichtó z nas njewě, što přinjese. Štož je nimale wěste, zo budźe žohnowane z dorostom. Tak so na přikład nětko wosrjedź zymy runje jehnjata narodźa. Čehodla hižo nětko a što je pozadk za jutrowne jehnjatka - to je so Dundak zhromadnje z WUHLADKOM prašał a pola wowčerja pobył.

Lamm
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK