Jan Shcherbakovski (11, Halle), Anthony Barylla (23, Aue).
Jan Shcherbakovski (11, Halle), Anthony Barylla (23, Aue). Bildrechte: Picture Point