Tor für Chemnitz, Christian Bickel (7, Chemnitz, 2.v.l.) trifft zum 2:1
Tor für Chemnitz, Christian Bickel (7, Chemnitz, 2.v.l.) trifft zum 2:1 Bildrechte: Picture Point