v.l.: Stanley Keller (18, Chemnitz) und Jeremy Postelt (16, Fürstenwalde)
v.l.: Stanley Keller (18, Chemnitz) und Jeremy Postelt (16, Fürstenwalde) Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg