Tom Nattermann (11,Lok), Jovan Vidovic (5, Chemnitz).
Tom Nattermann (11,Lok), Jovan Vidovic (5, Chemnitz). Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag