Prof. Dr. med. Alexander Münchau, Universitätsklinikum  Schleswig-Holstein.
Prof. Dr. med. Alexander Münchau, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Bildrechte: Prof. Dr. med. Alexander Münchau, Universitätsklinikum