Venus-Aufnahmen von Raumsonde Akatsuki
Venus-Aufnahmen von Raumsonde Akatsuki Bildrechte: JAXA/ Takeshi Horinouchi / Yoshi-Yuki Hayashi / Shigeto Watanabe / Manabu Yamada / Atsushi Yamazaki /Toru Kouyama / Makoto Taguchi / Tetsuya Fukuhara / Masahiro Takagi /Kazunori Ogohara / Shin-ya Murakami / Javier Peralta / Sanjay S. Limaye / Takeshi Imamura / Masato Nakamura / Takao M. Sato / Takehiko Satoh