Wuhladko

Wuhladko (serbsce)

MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 05.07.2014 | 11:30 hodź.: WUHLADKO – julijske wusyłanje

Sakske statne ministerstwo za wědomosć a kulturu je lětsa Myto Zejlerja fararjej Geratej Wornarjej spožčiło. WUHLADKO bě při spožčenju pódla a mytowaneho předstaji. [wjace]


Serbsce w socialnej syći: WUHLADKO na facebook

Wot januara stej Serbski rozhłós a WUHLADKO tež w socialnej syći facebook zastupjenej. Pójće nimo - wjeselimy so hižo na was! [wjace]


WUHLADKO – serbskorěčny telewizijny magacin : Terminy přichodnych wusyłanjow

WUHLADKO wusyła so kóždu prěnju sobotu měsaca a wospjetuje so wutoru na to. Dokładne wusyłanske terminy namakaće tu: [wjace]


Livestream | WUHLADKO : WUHLADKO přez internet hladać

Serbski telewizijny magacin „Wuhladko“ přenjese so nětko tež jako livestream přez internet. [wjace]
© 2014 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK