Wuhladko

Wuhladko (serbsce)

MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 02.08.2014 | 11:30 hodź.: WUHLADKO – awgustowske wusyłanje

Kónc awgusta su w Sakskej wólby do Krajneho sejma. Nastupja tež zaso wjacori serbscy kandidaća. WUHLADKO chcyše wědźeć, što su sej woni za přichodnu wólbnu dobu předewzali … [wjace]


Serbsce w socialnej syći: WUHLADKO na facebook

Wot januara stej Serbski rozhłós a WUHLADKO tež w socialnej syći facebook zastupjenej. Pójće nimo - wjeselimy so hižo na was! [wjace]


WUHLADKO – serbskorěčny telewizijny magacin : Terminy přichodnych wusyłanjow

WUHLADKO wusyła so kóždu prěnju sobotu měsaca a wospjetuje so wutoru na to. Dokładne wusyłanske terminy namakaće tu: [wjace]


Livestream | WUHLADKO : WUHLADKO přez internet hladać

Serbski telewizijny magacin „Wuhladko“ přenjese so nětko tež jako livestream přez internet. [wjace]
© 2014 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK