Der Schaufelraddampfer
prawa za wobrazy: IMAGO

Rěčny kućik | 21.06.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Der Schaufelraddampfer
prawa za wobrazy: IMAGO

Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 21.06.2017

Lichte Höhe - lichte Weite

Najpopularniši serbski blogowar skedźbni njedawno na to, zo by rozšěrjenju a wobknježenju serbskich fachowych wurazow tyło, hdy bychu so wone husćišo tež na zjawnych informaciskich taflach podawali, a to nic jenož na pućnikach a geografiskich taflach. Móžu jemu tu z cyłeje wutroby přihłosować. Jako přikład mjenuje naš serbski "Fefe" mjez druhim wuraz "lichte Höhe". Z internetoweje leksikografiskeje zběrki Hynca Rychtarja čerpajo podawa wón jako móžny serbski wotpowědnik přejězdnu wysokosć resp. přepušćnosć, chiba nutřkownu wysokosć. Posledni z namjetowanych terminusow je tež w dwuzwjazkowym němsko-serbskim słowniku pod hesłom licht (z małym l) zapisany - tón bych za najuniwersalniši měła, dokelž hodźi so tež w twarstwje wužiwać, na př. za nutřkownu šěrokosć abo wysokosć woknow - přez tute wšak njejězdźimy. Za mosty a tunle pak je dokładnišo, rěčeć wo přejězdnej wysokosći a šěrokosći abo tež prosće wo šěrokosći abo wysokosći přejězda.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.