seltenes Saatgut
prawa za wobrazy: MDR/Viola Simank

Rěčny kućik | 26.04.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

seltenes Saatgut
prawa za wobrazy: MDR/Viola Simank

Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 26.04.2017

Tauschbörse

Za někotrych je to najskerje hobby, za druhich dobra móžnosć, přez wuměnu nowe wěcy dóstać, bjeztoho zo dyrbi za to pjenjezy zapłaćić. Měnju tak mjenowanu “Tauschbörse”. Serbsce prajimy k tomu “(wu)měnjenska bursa”. Njebych sej ženje mysliła, zo eksistuja wjacore sta wšelakich kategorijow (wu)měnjenskich bursow, na přikład za widejowe abo kompjuterowe hry, za drastu, za knihi abo – a to zawěsće wjeseli hobbyjowych zahrodnikow – za symjenja/symjo. W němčinje nastawaja za konkretne bursy zestajenki z třomi abo samo štyrjomi dźělemi, na přikład Kleidertauschbörse abo Saatguttauschbörse. Serbsce zwuraznjamy to najlěpje z pomocu wjacesłowneho pomjenowanja, na přikład wuměnjenska bursa za drasty/bursa za wuměnu drasty abo w padźe “Saatguttauschbörse”: wuměnjenska bursa za symjenja/bursa za wuměnu symjenjow/symjenja. Tež w Sakskej, samo we wokolinje Budyšina a Kamjenca, maja tajke bursy za wuměnu symjenjow/symjenja hižo tradiciju. Zahrodnicy móža tu wuměnić symjenja/symjo, ale tež nazhonjenja, wšako je nalěćo.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.