Zwiebel, Bier, Honig, Senf, Kaffirlimettenblätter und getrocknete Beeren auf einer Tischplatte.
prawa za wobrazy: MDR/Robin Pietsch

Rěčny kućik | 13.12.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

 Zwiebel, Bier, Honig, Senf, Kaffirlimettenblätter und getrocknete Beeren auf einer Tischplatte.
prawa za wobrazy: MDR/Robin Pietsch

Rěčny kućik, dnja 13.12.2017 z dr. Anju Pohončowej

Piwo z limonadu

Adwentny čas so na kónc chila a hody so bliža. Typiski napoj, kiž w tutym času rady pijemy, je horce wino, kiž poskićuja mjeztym na hodownych wikach we wšěch móžnych wariantach. Ja pak nochcu so dźensa horcemu winu wěnować, ale typiskemu lěćnemu napojej, ně. "Radler". Najskerje wunamakachu tutón dźensa hišće woblubowany, z piwom měšany napoj w kolesowarskich klubach. W němčinje wužiwaja we wšelakich regionach tež hinaše wurazy, na přikład "Alsterwasser" abo "Panasch". Zwjetša je z tym zwjazana hinaša receptura, to rěka, piwo je stajnje wobstatk, ale limonada móže być citronowa, oranžowa, malenowa abo něšto druhe. Kak wy poprawom, lubi připosłucharjo, tomu serbsce prajiće? Piwo z limonadu abo radler? Wobaj wurazaj stej akceptabelnej wotpowědnikaj, tež w druhich rěčach, na přikład w pólšćinje, čěšćinje abo chorwatšćinje je so wuraz radler zadomił. Ja słyšach jónu dalši serbski wotpowědnik za němske "Radler", mjenujcy kolesko. To njeje hubjeny wotpowědnik, dokelž tči w nim samsna motiwacija, mjenujcy koleso. Wšojedne, kak tomu nětko serbsce prajić: piwo z limonadu, radler abo kolesko, wažne jenož je, zo pinčnik wě, što dyrbi wam přinjesć.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.