Torte mit Beeren
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Rěčny kućik | 19.07.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Torte mit Beeren
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 19.07.2017

Tortenboden

Serbska mějićelka pjekarnje powědaše mi sćěhowacu podawiznu: Kupc bě ju njedawno w předawanišću takle narěčał: Prošu jedne dno - a wona njewědźeše, što chcyše. Jako potom na to pokaza, štož němsce jako "Tortenboden" pomjenujemy, wona zrozumi a wotpowědnje reagowaše. Kupc so ani mylił njebě, wšako je tež w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku dno zapisane jako wotpowědnik němskeho "das Unterste". Zamylenje we wopisowanej situaciji bě pak tohodla nastało, dokelž rozeznawamy najwšelakoriše ekwiwalenty - němske "Boden" móže w serbšćinje być wotpowědnik špundowanje za „Fußboden", póda abo zemja, abo samo hornja łubja za "Dachboden". Tuž trjebamy specifikaciju: W słowniku zapisanej stej tortowe dno a tortowy spódk, potajkim ekwiwalentaj za "Tortenboden". Spódk zda so mi być samo lěpši wotpowědnik, wšako wopisuje to, štož je spody. Tuž lubi słucharjo - je derje, zo so tež w pjekarnjach serbsce nakupujemy - a tuž sej přichodnje tortowe dno abo tortowy spódk skazaće - a potom tež serbske pjekarki hnydom wědźa, što chceće!

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.