Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa

39 awdija

Domizniski muzej w Njeswačidle.
prawa za wobrazy: MDR/Tomas Faßke
Serbsce wuknyć online - spočatk apryla ma so poskitk do syće stajić.
prawa za wobrazy: Załožba za serbski lud
Hród we Worklecach so tuchwilnje jako městnosć za hospic faworizuje
prawa za wobrazy: Julian Nitzsche
 Ansambl zwučuje za 60. róčnicu Ptačeho kwasa.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Crostwitz - Chrósćicy
prawa za wobrazy: MDR/Simank-Film

Po Chrósćicach wala so sčasami wjele wobchada, husto su to ćežke nakładne awta. Rozmysluje so tuž wo wobjězdce. Kak trěbna a spomožna pak je za Chrósćicy?

16.01.2017 06:18hodź. 02:27 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-272762.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Pětr Rab na akordeonje, Michał Cyž jako dirigent a cyły chór muži zwučuja njesprócnje za Jolka-swjedźeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Před dwěmaj měsacomaj 11.11. je so pjaty počas započał - tež w Serbskopazličanskim karnewalowym towarstwje.
prawa za wobrazy: MDR/Rocci Klein