SATKULA

SATKULA

Radijo SATKULA | 25.08.2014: Přinoški: bičwolejbul 2014

Na tutym městnje stajimy kóždy tydźeń přinoški z aktualneho wusyłanja do syće … [wjace]


Radijo SATKULA | 25.08.2014 | 21:00 hodź.: Newsy ze wsy

Kóždu póndźelu zdypkom w dźewjećich zhoniće w młodźinskim wusyłanju Radijo SATKULA, što je w Serbach noweho. Wězo wěnujemy so w prěnim rjedźe młodźinskim temam. [wjace]


Radijo SATKULA | 25.08.2014 | 21:30 hodź.: Črjopjenc

Tež tutón tydźeń mamy za was pokiwy na zarjadowanja w a blisko Łužicy … [wjace]


15 lět „Radijo SATKULA“

Dnja 12.04.1999 wusyłaše „Radijo SATKULA“ prěni raz póndźelu wječor. Moderaciju měješe tehdy Danko Handrik … [awdija/wideja]


© 2014 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK