Serbski rozhłós - Sorbisches Programm

Aktualne přinoški

70 šulerjow wobdźěli so na olympiadźe serbskeje rěče we Wodowych Hendrichecach.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Dźisławk
Einfach genial
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wjele wěcow, kiž su zapróšene, ma hišće swoju hódnotu. Stare drjewo móže samo jara požadane być, kaž je Matej Dźisławk zhonił.

srj 26.04.2017 06:18hodź. 02:20 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-360936.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Maibaum
prawa za wobrazy: IMAGO
Serbska DJane Ida Bux
prawa za wobrazy: Ida Bux

Sofija Cyžec z Njebjelčic wustupuje ze swojej techno-hudźbu prawidłownje w klubach. Matej Dźisławk je młodu Serbowku zetkał.

štw 20.04.2017 06:18hodź. 02:30 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-355694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Njedźelniše wusyłanja

Serbska spisowaćelka Lubina Hajduk-Veljkovićowa
prawa za wobrazy: Lubina Hajduk-Veljkovićowa
Das gusseiserne Denkmal für den deutschen Reformator Martin Luther (1483-1546) auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg.
prawa za wobrazy: dpa
Serbscy šulerjo pytaja za wotmołwu: Tyje skerje ekologiske abo konwencionelne ratarstwo wobswětej?
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderothowa
Wopomnjenska tafla za Jurja Mjenja na kěrchowje w Njeswačidle.
prawa za wobrazy: MDR/Merćin Wjenk

Dźěćacy magacin Dundak