Eine besucherin im Museum of Modern Art in New York
prawa za wobrazy: dpa

Rěčny kućik | 17.05.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Eine besucherin im Museum of Modern Art in New York
prawa za wobrazy: dpa

Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.05.2017

Perfekt(ny) być

"Ja njejsym perfekt" - spěwaše njedawno młody muž w serbskim rozhłosu. Tajke sprawne wuznaće jeho česći - mje pak dźensa skerje gramatiska korektnosć woneho wuprajenja zajimuje. "Něšto je perfekt", abo "to je modern" - podobne wuprajenja dźeń a husćišo słyšimy, we wobchadnej rěči drje husćišo hač w spisownej. Su to přełožki němskich sadow, w kotrychž so kajkostniki kaž mj. dr. "perfekt" abo "modern" njeadaptuja - tak tež we wonym šlagru, hdźež funguje mjenowana forma jako stilistiski srědk. W spisownej hornjoserbšćinje wšak wužiwa so kajkostnik kongruentnje z wosobu, a tuž muž wo sebi praji, zo perfektny njeje - a sama tež přidam, zo perfektna njejsym. Móže to być za kolesowanje perfektne wjedro, abo perfektnje organizowane zarjadowanje. Samsne płaći za wuprajenje, zo je "něšto modern", štož měło korektnje rěkać, zo smy žiwi w modernym swěće, abo zo je susodka moderna žona a so stajnje modernje zdrasći. A tuž młodemu serbskemu spěwarjej wodamy, zo perfektny njeje - štó drje chcył jemu tole za zło brać?

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.