US-Präsident Donald Trump in Fort Myer, Arlington, Virginia, USA. In seiner Rede an die Nation rückt er von seiner bisherigen Afghanistan-Strategie ab.
prawa za wobrazy: dpa

Rěčny kućik | 06.09.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

US-Präsident Donald Trump in Fort Myer, Arlington, Virginia, USA. In seiner Rede an die Nation rückt er von seiner bisherigen Afghanistan-Strategie ab.
prawa za wobrazy: dpa

Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 06.09.2017

Fake News

W nowym wudaću němskeho Dudena je 5000 nowych zapřijećow, štož pokaza na razantne wuwiće słownistwa. Mjez nowymi leksemami je tež z jendźelšćiny pochadźacy wuraz "Fake News". Wězo zaběra rěčespytnikow prašenje, hač dyrbjał so do hornjo-serbšćiny přewzać abo hač njeměli za serbskim wopisowanjom wuraza pytać. Pomjenowanje "Fake News" wužiwa so za wopačne a fingěrowane nowinki, kaž so wone zaměrnje w socialnych medijach rozšěrjeja. W Jendźelsko-hornjoserbskim šulskim słowniku přełoži so substantiw "fake" z falšowanku, falšowanjom abo tež ze słowom imitacija, štož pak so w kontekstach bóle na sfalšowanje produktow wěstych markow poćahuje. Za adjektiwisku formu stej w słowniku zapisanaj wotpowědnikaj njeprawy a falšowany. Tež werbalnje móžemy prajić, zo je sej něchtó něšto wumyslił, zo něchtó njewěrnosće do swěta trubi abo zo chce nam něchtó něšto napowědać. Tuž so wšitcy nadźijamy, zo su w serbskich medijach podate informacije derje rešeršowane a prawe, zo njejsu to "Fake News", abo tež wopačne, fingěrowane abo sfalšowane powěsće.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.