Ein Löschfahrzeug steht in der Einfahrt zur Freiwilligen Feuerwehr.
prawa za wobrazy: MDR/Stefan Bringezu

Rěčny kućik | 22.03.2017 Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Ein Löschfahrzeug steht in der Einfahrt zur Freiwilligen Feuerwehr.
prawa za wobrazy: MDR/Stefan Bringezu

Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 22.03.2017

Wohnjowa wobora Radwor

Wohnjowa wobora Radwor njeje móhła noweho nawodu wuzwolić. Serbska pčólnica Chrósćicy wobkrući wudyrjenje chorosće pčołkow. - Přeco zaso słyšimy powěsće z tajkimi njeskłonjowanymi formami serbskich wjesnych mjenow, kotrež maja swój přikład najskerje w němčinje. Hdyž tajku wjazbu do sady zatwarimy, mamy problem z deklinaciju - husto nastanje napřećiwk mjez padowymi formami zwjazanych substantiwow - dźěl so skłonjuje a městne mjeno wostanje njezměnjene, na př. we wohnjowej woborje Radwor. Tola serbšćina ma z wotwodźowanjom srědk k dispoziciji, kiž dowoli wjele jasnišo zwuraznić zwisk mjez někajkim městnom a jemu přirjadowanej wěcu hač z prostym zestajenjom. Wot městneho mjena móžemy sej zlochka wutworić přisłušny adjektiw. Tohodla rěčimy radšo wo Radworskej wohnjowej woborje a Chróšćanskej serbskej pčólnicy - tajka wjazba pokaza ze swojej přez cyłe skłonjowanej formu tež cyle jasnje, kotre słowa hromadźe słušeja.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.