Nachrichten & Themen
Mediathek & TV
Audio & Radio
Serbski rozhłósSerbski rozhłósWuhladkoWo nasWo nasSorbisches ProgrammSorbisches Programm
prawa za wobrazy: MDR

Wobrazy a awdijaJězby do swěta

08. jutrownika 2024, 14:10 hodź.

My rozhłosownicy smy stajnje po puću, ale tež rady raz po swěće pućujemy – pohladajće do noweje rubriki: jězby po swěće. Za tym chowaja so přinoški z dalokeho a bliskeho wukraja.