SATKULA

Gay Trans Pride Regenbogen Fahne 32 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO/Eibner
32 mjeń.

Satkula je so ze wšelakimi směrami seksualnosće zaběrało. A dokelž je to tak wšelakore a mnohostronske, su sebi hosća do studija přeprosyli.

19.06.2023 20:00hodź. 32:06 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 29,4 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 59,4 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/sluchatko/audio-2358490.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Přinoški za młodźinu

Bundeswehr, Reservist, Bundeswehreserve 2 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Přeco wjace ludźi kupi sej elektriske koleso, tak mjenowany e-bike. Naši Satkularjo běchu wćipni, kak woblubowane tute jězdźidła woprawdźe su. Tohodla je so Fabian Hejduška młodostnych naprašował.

wu 09.05.2023 07:40hodź. 01:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2323914.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine junge Frau streckt draußen lachend ihre Arme aus 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Westend61
Abfischen der Teiche - seit über 750 Jahren ein Highlight in der Lausitz 2 mjeń.
Abfischen der Teiche - seit über 750 Jahren ein Highlight in der Lausitz prawa za wobrazy: MDR/Simank
2 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Rybarstwo jako wukubłanje

Rybarstwo jako wukubłanje

Stefan Wornar z Noweje Wjeski je rybarski mišter w Rakecach na rybarskim zarjedźe. Nimo plahowanja rybow je dale za wukubłanje swójskich wučomnikow zamołwity. Halina Hejduškec je rěčała z Stefanom Wornarjom.

06.03.2023 20:10hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2274558.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Aquarium 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Gottfried Czepluch
2 mjeń.

Wšo dokoła wokoło akwarijow, rybarstwa a tež wudźenja bě wčera tema w Satkuli. Halina Hejduškec je so z wobsedźerjom akwarija, potajkim tajkeho "žiweho telewizora" rozmołwjała.

wu 07.03.2023 07:38hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2274548.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Stefan Möller zu Gast beim Jugendradio Satkula 34 mjeń.
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
34 mjeń.

Młoda žołma je sej sportoweho fachowca Stefana Möllera do studija přeprosyła. Wón je mjez druhim rozkład, kak dyrbiš započeć trenować a što přinjesu wšelake próški za ćěło.

wu 31.01.2023 10:08hodź. 34:18 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/sluchatko/audio-2245550.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Topf mit Kartoffelbrei 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Jens Trocha
2 mjeń.

Wegetariske a mjeztym tež wegane zežiwjenje je so pola někotrych we wšědnej kuchni zadomiło. A runje we warjenju tajkeho afriskeho weganeho recepta stej so raz wuspytałoj Satkularce Hilžbjeta a Amadeja.

wu 07.02.2023 06:20hodź. 01:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2251906.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Läufer am Strand 2 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox
2 mjeń.

Wšědny sport a fitnes to bě tema w Satkuli. A młodźi redaktorojo chcychu tež wot staršeje generacije wědźeć, hač a kak so woni fit dźerža.

wu 31.01.2023 05:17hodź. 02:07 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/audio-2245152.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jugendliche feiern 1 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
1 mjeń.

Za nimale kóždeho młodostneho je drje to přewšo wažny termin: 18. narodniny. Sy dorosćeny a što nětko? Wužij swobodu, maš pak tež winowatosće.

wu 24.01.2023 07:40hodź. 01:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2239488.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jesus Christus am Kreuz, Symbolfoto für Ostern. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/blickwinkel
2 mjeń.

Dokal so katolska cyrkej pohibuje? Do moderneho směra abo tež do konzerwatiwneho? Su pak tež chcyli wědźeć, kotre wočakowanja ma młodźina na dźensnišu cyrkej. A to běchu wotmołwy:

16.01.2023 20:00hodź. 01:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2233574.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine junge Frau mit Kopfhörern und einen Smartphone 1 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/Panthermedia
1 mjeń.

Młodźinska redakcija so naprašowała: Najlubša hudźba młodźiny 2022

Najlubša hudźba młodźiny 2022

Najlubša hudźba 2022. Tuta steješe mjenujce njedawno pola Satkularjow w srjedźisću. Mjeztym wšak ći moderne appy na smartfonje pokazaja, što sy najhusćišo słuchał. A te su sćěhowace přeradźili...

wu 03.01.2023 07:50hodź. 01:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2221122.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Symbolbild Volleyball. Ein Volleyball wird mit zwei Händen hoch gehalten. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images / Bernd König
3 mjeń.

W Radworju wotmě so dźeń do patoržicy zaso tradicionalny nócny wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa PAWK:

pj 23.12.2022 08:50hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2215834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Volleyball liegt im Sand. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/HochZwei
Ein Stethoskop hängt um den Hals einer Frau im Arztkittel 3 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox.com
Rock-Konzert mit einem Bassisten im Scheinwerferlicht 1 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/imagebroker
1 mjeń.

Hana Šmitec je so mjez młodotnymi naprašowała, hač wědomje tajke a hinaše wersije a warianty spěwow słuchaja a a hač scyła wědźa, zo jedna so pak wo coverwersiju abo wo original.

wu 25.10.2022 08:40hodź. 01:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2163212.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Varna. Der Goldstrand an der Schwarzmeerkueste hat sich zur ultimativen Partymeile fuer Jugendliche aus ganz Europa entwickelt. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/EST&OST
2 mjeń.

Młodźi rozhłosownicy su so njedawno z dowolowymi dožiwjenjemi zaběrali. Aquina Žurec je so mjez młodostnymi za prawymi kuriozitami w dowolu naprašowała.

wu 30.08.2022 06:40hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2116780.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mechatroniker-Ausbildung: Praxisteil am Auto (Symbolfoto) 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / Shotshop
Der Sandstrand vor dem Nichtschwimmerbecken wird von Kindern liebend gern zum Burgenbau genutzt. 2 mjeń.
Der Sandstrand vor dem Nichtschwimmerbecken wird von Kindern liebend gern zum Burgenbau genutzt. prawa za wobrazy: MDR/Martin Kliemank
Ein Bräutigam steckt einer Braut einen Ring an den Finger 3 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

Młode mandźelstwa: Tež w Serbach su wone zwjetša wuwzaće. Redakcija Satkule pak předstaji jedne tajke.

02.05.2022 20:19hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019996.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der erste SSB-Abend in Bildern! 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR SPUTNIK/Eric Sargatzke
2 mjeń.

Wulka črjóda serbskich młodostnych poby kónc tydźenja na hudźbnym festiwalu njedaloko Lipska. Na tak mjenowanym Sputnik Springbreaku.

06.06.2022 20:40hodź. 01:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2048388.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

We wjacorych młodźinskich klubach so generacije runje wotměnja – druhdy je to jednory přechod, druhdy tróšku komplikowaniši. Kak pak to wotběži?

wu 24.05.2022 08:50hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2037080.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Ja a mój traktor

Ja a mój traktor

Z hosćom w studiju bě fachowc, kiž sam traktory předawa a wě, što tajke mašiny wšitko zamóža. Porěčeli su młodźi redaktorojo tež z młodej traktoristku Antoniju Smolic. 17-lětna hižo chwilu traktor jězdźić zamóže.

wu 05.04.2022 07:40hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998796.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Frauen flüstern vor grauem Hintergrund 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Logo MDR 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Što měni serbska młodźina ke krótkoseriji "Straight Outta Crostwitz". Někotre měnjenja je redakcija radija Satkule tule nahromadźiła.

28.03.2022 20:40hodź. 00:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in der Oberlausitz 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR / Martin Kliemank
2 mjeń.

Kak su płaćizny před tójšto časom wupadali, kak su so wuwili a wosebje tež, kak so konje dźensnišim času w młodźinje financuja - k tomu je so Clemens Handrik w Serbach naprašował.

21.03.2022 20:30hodź. 01:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1987288.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Satkularce Aquina a Davinia 36 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Christin Belkot 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Pärchen sitzt vor dem Fernseher, Blick aus dem Hintergrund 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

We wusyłanju radija Satkule rěčachu njedawno wo swójskim ćěle - a kak wo tym mysliš. Aquina Žurec je so tomu serbskich młodostnych naprašowała.

05.07.2021 20:04hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/audio-1779328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Ein Mann steht neben einem umgebauten und blau lackiertem Barkas, welcher in einem Carport steht. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Benno Scholze
Logo MDR 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Streamingowe portale so z pisanej serbskej hudźbu pjelnja. To běše tež tema w rańšim wusyłanju Serbskeho rozhłosa.

so 20.03.2021 07:11hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1694862.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Darth Vader 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/United Archives
Zauberer mit Zylinder 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Katka Pöpelec je někoho wopytała, kiž je jej posměwk na hubu skuzłał - a to z pomocu kartow.

18.01.2021 20:14hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/audio-1647854.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Lehrerin schreibt Klassenregeln an die Tafel 1 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/photothek
1 mjeń.

Šulerjo su młodej redakciji přeradźili, što su hižo ze swojimi wučerjemi dožiwili.
Katka Pöpelec je so naprašowała. Někotro kuriozity zhoniće tule.

05.10.2020 20:25hodź. 01:24 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1548174.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Franz Čornak mit seinem neuen Buch „Franz im Glück“ 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Radijo Satkula (MDR)
Bundeswehr, Reservist, Bundeswehreserve
prawa za wobrazy: dpa
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Přeco wjace ludźi kupi sej elektriske koleso, tak mjenowany e-bike. Naši Satkularjo běchu wćipni, kak woblubowane tute jězdźidła woprawdźe su. Tohodla je so Fabian Hejduška młodostnych naprašował.

wu 09.05.2023 07:40hodź. 01:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2323914.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine junge Frau streckt draußen lachend ihre Arme aus
prawa za wobrazy: imago/Westend61
Abfischen der Teiche - seit über 750 Jahren ein Highlight in der Lausitz
Abfischen der Teiche - seit über 750 Jahren ein Highlight in der Lausitz prawa za wobrazy: MDR/Simank
2 mjeń.

Stefan Wornar z Noweje Wjeski je rybarski mišter w Rakecach na rybarskim zarjedźe. Nimo plahowanja rybow je dale za wukubłanje swójskich wučomnikow zamołwity. Halina Hejduškec je rěčała z Stefanom Wornarjom.

06.03.2023 20:10hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2274558.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Aquarium
prawa za wobrazy: imago/Gottfried Czepluch
2 mjeń.

Wšo dokoła wokoło akwarijow, rybarstwa a tež wudźenja bě wčera tema w Satkuli. Halina Hejduškec je so z wobsedźerjom akwarija, potajkim tajkeho "žiweho telewizora" rozmołwjała.

wu 07.03.2023 07:38hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2274548.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Stefan Möller zu Gast beim Jugendradio Satkula
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
34 mjeń.

Młoda žołma je sej sportoweho fachowca Stefana Möllera do studija přeprosyła. Wón je mjez druhim rozkład, kak dyrbiš započeć trenować a što přinjesu wšelake próški za ćěło.

wu 31.01.2023 10:08hodź. 34:18 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/sluchatko/audio-2245550.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Topf mit Kartoffelbrei
prawa za wobrazy: MDR/Jens Trocha
Ein Läufer am Strand
prawa za wobrazy: colourbox
2 mjeń.

Wšědny sport a fitnes to bě tema w Satkuli. A młodźi redaktorojo chcychu tež wot staršeje generacije wědźeć, hač a kak so woni fit dźerža.

wu 31.01.2023 05:17hodź. 02:07 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/audio-2245152.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jugendliche feiern
prawa za wobrazy: Colourbox.de
1 mjeń.

Za nimale kóždeho młodostneho je drje to přewšo wažny termin: 18. narodniny. Sy dorosćeny a što nětko? Wužij swobodu, maš pak tež winowatosće.

wu 24.01.2023 07:40hodź. 01:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2239488.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jesus Christus am Kreuz, Symbolfoto für Ostern.
prawa za wobrazy: imago images/blickwinkel
2 mjeń.

Dokal so katolska cyrkej pohibuje? Do moderneho směra abo tež do konzerwatiwneho? Su pak tež chcyli wědźeć, kotre wočakowanja ma młodźina na dźensnišu cyrkej. A to běchu wotmołwy:

16.01.2023 20:00hodź. 01:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2233574.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine junge Frau mit Kopfhörern und einen Smartphone
prawa za wobrazy: imago images/Panthermedia
1 mjeń.

Najlubša hudźba 2022. Tuta steješe mjenujce njedawno pola Satkularjow w srjedźisću. Mjeztym wšak ći moderne appy na smartfonje pokazaja, što sy najhusćišo słuchał. A te su sćěhowace přeradźili...

wu 03.01.2023 07:50hodź. 01:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2221122.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Symbolbild Volleyball. Ein Volleyball wird mit zwei Händen hoch gehalten.
prawa za wobrazy: imago images / Bernd König
3 mjeń.

W Radworju wotmě so dźeń do patoržicy zaso tradicionalny nócny wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa PAWK:

pj 23.12.2022 08:50hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2215834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Volleyball liegt im Sand.
prawa za wobrazy: imago/HochZwei
Ein Stethoskop hängt um den Hals einer Frau im Arztkittel
prawa za wobrazy: colourbox.com
Rock-Konzert mit einem Bassisten im Scheinwerferlicht
prawa za wobrazy: imago/imagebroker
1 mjeń.

Hana Šmitec je so mjez młodotnymi naprašowała, hač wědomje tajke a hinaše wersije a warianty spěwow słuchaja a a hač scyła wědźa, zo jedna so pak wo coverwersiju abo wo original.

wu 25.10.2022 08:40hodź. 01:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2163212.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Varna. Der Goldstrand an der Schwarzmeerkueste hat sich zur ultimativen Partymeile fuer Jugendliche aus ganz Europa entwickelt.
prawa za wobrazy: imago/EST&OST
2 mjeń.

Młodźi rozhłosownicy su so njedawno z dowolowymi dožiwjenjemi zaběrali. Aquina Žurec je so mjez młodostnymi za prawymi kuriozitami w dowolu naprašowała.

wu 30.08.2022 06:40hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2116780.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mechatroniker-Ausbildung: Praxisteil am Auto (Symbolfoto)
prawa za wobrazy: IMAGO / Shotshop
Der Sandstrand vor dem Nichtschwimmerbecken wird von Kindern liebend gern zum Burgenbau genutzt.
Der Sandstrand vor dem Nichtschwimmerbecken wird von Kindern liebend gern zum Burgenbau genutzt. prawa za wobrazy: MDR/Martin Kliemank
Ein Bräutigam steckt einer Braut einen Ring an den Finger
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

Młode mandźelstwa: Tež w Serbach su wone zwjetša wuwzaće. Redakcija Satkule pak předstaji jedne tajke.

02.05.2022 20:19hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019996.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der erste SSB-Abend in Bildern!
prawa za wobrazy: MDR SPUTNIK/Eric Sargatzke
2 mjeń.

Wulka črjóda serbskich młodostnych poby kónc tydźenja na hudźbnym festiwalu njedaloko Lipska. Na tak mjenowanym Sputnik Springbreaku.

06.06.2022 20:40hodź. 01:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2048388.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

We wjacorych młodźinskich klubach so generacije runje wotměnja – druhdy je to jednory přechod, druhdy tróšku komplikowaniši. Kak pak to wotběži?

wu 24.05.2022 08:50hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2037080.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Archiw

Młodźinska redakcija rozprawja: Ja a mój traktor

Ja a mój traktor

Z hosćom w studiju bě fachowc, kiž sam traktory předawa a wě, što tajke mašiny wšitko zamóža. Porěčeli su młodźi redaktorojo tež z młodej traktoristku Antoniju Smolic. 17-lětna hižo chwilu traktor jězdźić zamóže.

wu 05.04.2022 07:40hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998796.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Frauen flüstern vor grauem Hintergrund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Što měni serbska młodźina ke krótkoseriji "Straight Outta Crostwitz". Někotre měnjenja je redakcija radija Satkule tule nahromadźiła.

28.03.2022 20:40hodź. 00:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in der Oberlausitz
prawa za wobrazy: MDR / Martin Kliemank
2 mjeń.

Kak su płaćizny před tójšto časom wupadali, kak su so wuwili a wosebje tež, kak so konje dźensnišim času w młodźinje financuja - k tomu je so Clemens Handrik w Serbach naprašował.

21.03.2022 20:30hodź. 01:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1987288.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Christin Belkot
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Pärchen sitzt vor dem Fernseher, Blick aus dem Hintergrund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

We wusyłanju radija Satkule rěčachu njedawno wo swójskim ćěle - a kak wo tym mysliš. Aquina Žurec je so tomu serbskich młodostnych naprašowała.

05.07.2021 20:04hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/audio-1779328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Ein Mann steht neben einem umgebauten und blau lackiertem Barkas, welcher in einem Carport steht.
prawa za wobrazy: MDR/Benno Scholze
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Streamingowe portale so z pisanej serbskej hudźbu pjelnja. To běše tež tema w rańšim wusyłanju Serbskeho rozhłosa.

so 20.03.2021 07:11hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1694862.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Darth Vader
prawa za wobrazy: imago/United Archives
Zauberer mit Zylinder
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Katka Pöpelec je někoho wopytała, kiž je jej posměwk na hubu skuzłał - a to z pomocu kartow.

18.01.2021 20:14hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/audio-1647854.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Lehrerin schreibt Klassenregeln an die Tafel
prawa za wobrazy: imago/photothek
1 mjeń.

Šulerjo su młodej redakciji přeradźili, što su hižo ze swojimi wučerjemi dožiwili.
Katka Pöpelec je so naprašowała. Někotro kuriozity zhoniće tule.

05.10.2020 20:25hodź. 01:24 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1548174.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Franz Čornak mit seinem neuen Buch „Franz im Glück“
prawa za wobrazy: Radijo Satkula (MDR)

Serijal: Njewšědne powołanja

Wjelči wědomostnik Pawl Lipič 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Naša kolegina Rahel Zelnakec je za nas dalše zajimawe powołanje namakała. Telko hodźi so hižo rjec: dźe mjez druhim wo wjelki.

20.03.2023 21:10hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2286382.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Wissenschaftler / eine Wissenschaftlerin trägt Daten auf einem Tablet ein. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / Westend61
2 mjeń.

Dr. Božena Bětnerjowa dźěła na polu farmacijneje technologije a analytiki a to při Drježdźanskim uniwersitnym klinikumje. Rahel Selnakec je so ze serbskej chemikarku rozmołwjała.

wu 01.11.2022 05:17hodź. 01:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2168544.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Serbski muzej w Budyšinje 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Przykuta
3 mjeń.

Personal so tučasnje wšudźe trjeba a wuběrk na městnach je wulki. Rahel Zelnakec je sej za was powołanje muzeologi dokładnišo wobhladała a wo tym rozprawja.

10.10.2022 20:00hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2150730.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Brennendes Grablicht auf einem Friedhof 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/photothek
3 mjeń.

Młodźinska redakcija předstaji powołanja: Tótka Roland Bulank

Tótka Roland Bulank

Sophie Hejduškec je zetkała tótku, kiž je jej wo swojich nic cyle wšědnych dožiwjenjach powědał.

24.01.2022 20:30hodź. 02:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1941344.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Digitalne zajimawostki za młodźinu

Serijal: Něhdyši Satkularjo

Bogna Koreng und Janek Schäfer mit jeweils einem Ball in der Hand 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Bulang, Matthias
3 mjeń.

Mały pokiw za wšitkich, kotrymž mjeno Janek Wowčer ničo njepraji: tež dźensa dźěła wón jako redaktor, jeho hłós pak ženje njesłyšiš.

wu 24.09.2019 08:40hodź. 02:42 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1174634.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bischofswerda gegen Carl-Zeiss Jena - das wäre jetzt unser erstes Spiel gewesen. Reporter Stefan Schmidt bringt uns auf den aktuellen Stand. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Něhdyši Satkularjo / archiw Satkula 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR

Podcast

Eine junge Frau mit Kopfhörern und Handy. 17 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / Panthermedia
17 mjeń.

Młodźinske wusyłanje 20.03.2023: Tónraz pobychu w studiju šulerki a šulerjo, kotřiž na Ralbičanskej serbskej wyšej šuli dwójce wob měsac swójski podcast produkuja.

20.03.2023 20:00hodź. 17:28 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 16 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 33,1 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/sluchatko/audio-2286516.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Illustration Mathematik Lehrer im Klassenraum 26 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/Westend61

Serbski rap našeje redakcije

Serbski Rap 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR Satkula, Benno Scholze

Młodźinska redakcija na socialnych platformach