Ein Verkäufer zeigt in einem Geschäft verpacktes Batteriefeuerwerk.
prawa za wobrazy: dpa

Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej dnja 15.05.2019 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Ein Verkäufer zeigt in einem Geschäft verpacktes Batteriefeuerwerk.
prawa za wobrazy: dpa

Mignonowa baterija

W „Płomjenju" su so njedawno wopisowali wšelake typy baterijow. Jednu z nich předstajichu pod pomjenowanjom mignoncela - wotpowědnik němskeje „Mignonzelle". Słowo cela z tajkim woznamom dotal w serbšćinje słyšała njejsym, znaju je skerje za pomjenowanje rumnosćow, na přikład cela w jastwje, klóšterska cela abo tež telefonowa cela - ta poslednja rěka tež telefonowa budka, ale wona so najskerje bórze cyle z našeho wobswěta zhubi. Su pak dalše wotpowědniki za němske słowo „Zelle": Tak rěči so w biologiji wo bańkach - žiwe stworjenja wobsteja z bańkow, haj, su samo jednobańkowcy kaž na př. bakterije. Dalši kontekst, hdźež zetkamy tute słowo w němčinje, su tabulki abo tabele. Tu namakamy wodorune linki - „Zeilen" -, padorune stołpiki - „Spalten" - a přez jich křižowanje nastanu pola tabulki - tu wužiwa Němc pódła słowa „Feld" tež wuraz „Zelle". Kak pak nětko z tymi baterijemi? Tu serbski wuraz cela doporučiła njebych, ale tež njebych wo bańkach abo polach rěčała, ale prosće a jasnje wo mignonowych baterijach abo krótšo mignon-baterijach, chiba wo baterijach typa AA.

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

Dieses Thema im Programm: 20. März 2019 | 05:15 Uhr

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.