Auf einem Computerbildschirm ist das Alphabet abgebildet
prawa za wobrazy: MDR/Martin Hoferick

Rěčny kućik | 18.04.2018 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Auf einem Computerbildschirm ist das Alphabet abgebildet
prawa za wobrazy: MDR/Martin Hoferick

Rěčny kućik, dnja 25.04.2018 z dr. Sonju Wölkowej

Layout

Štóž ma wjele na kompjuteru pisać, wě, zo njeje scyła tak jednore, zo bychu hotowe dokumenty tak wupadali, kaž to chcemy. So wě, zo je najprjedy jónu wobsah najwažniši, tola tež wonkowna forma ma wěstym normam wotpowědować. Pisanske programy na kompjuteru skića w tym zwisku funkcije za tak mjenowany layout, to rěka za wuhotowanje teksta. Internacionalizm jendźelskeho pochada "layout" bych tu akceptowała, wšak jedna so wo fachowy terminus, kotryž je po woznamje jasnišo definowany hač serbski wuraz wuhotowanje. K zasadnym prašenjam w tym wobłuku słuša zarjadowanje strony: Ma wona "Hochformat" abo "Querformat"? Ja bych to serbsce wopisała jako format abo zarjadowanje strony po dołhosći abo po šěrokosći. W zběrce terminologije za informatiku pak namakamy jako wotpowědnik za "Hochformat" wysoki format abo wysokoformat, za "Querformat" doporuča so tam prěčny format a šěrokoformat. Widźimy derje, zo njeje w tutym wobłuku w serbšćinje terminologija hišće skrućena. Ale wšelakorosć a zdobom zrozumliwosć wotpowědnikow pokazuja nam, zo je naša maćeršćina tomu wužadanju dosć derje zrosćena.                                                                                                                                                                 

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.