Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, dnja 18.09.2019 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Wobćežny

Druhdy faluja nam serbske słowa za zapřijeća, kiž scyła nowe njejsu. Tak je to w padźe słowa „umständlich", za kotrymž so mje njedawno něchtó prašeše, pokazujo na to, zo tute słowo w internetowym słowniku soblex namakał njeje. Jako sobudźěłaćerka tutoho digitalneho poskitka wěm tež, čehodla wone tam njeje - je to prosće wěc słownikow-žórłow, z kotrychž čerpa soblex swoje informacije, a mjez tutymi faluje tuchwilu hišće dwuzwjazkowy němsko-hornjoserbski słownik z lět 1989/1991. Tu pak poskićeja so samo wjacore ekwiwalenty: mjez druhim njelepy, njewušikny, wobćežny abo čas rubjacy. Tak budźe „ein umständlicher Mensch" njelepy abo njewušikny čłowjek. „Eine umständliche Prozedur" móžemy přełožić jako wobćežnu abo čas rubjacu proceduru. Dyrbimy jenož prawe słowo za prawy kontekst wubrać, štož druhdy scyła tak lochke njeje. Na tym pak, zo by tež tutón wužitny słownik praktisce w digitalnym swěće přistupny był, so mjez druhim runje pola nas w Serbskim instituće dźěła.

Dieses Thema im Programm: 20. März 2019 | 05:15 Uhr

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.