Serbski rozhłós - Sorbisches Programm

Ein schwarzer und ein brauner Hund spielen im Schnee mit einem Stock 2 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox

Skót tu a tam tež nětko w zymje wonka steji - ale wučini to wowcam abo konjam něšto? Typiske měšćanske prašenje, so snadź nětko něchtóžkuli z Was směje. Ale Milan Grojlich je so raz wobhonił.

srj 16.01.2019 05:44hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-937216.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
12. Internationales Folklorefestival Lausitz in Crostwitz 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

Wčera je so přihotowanski wuběrk mjezynarodneho folklorneho festiwala "Łužica" zetkał a wjacore rozsudy stworił - Beno Šołta tute znaje a wě, zwotkel skupiny lětsa přińdu.

srj 16.01.2019 06:15hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-937218.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Serbski flashmob w Budyšinje

Serbski flashmob w Budyšinje

Sänger im Einkaufszentrum
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
Sänger im Einkaufszentrum
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
Sänger im Einkaufszentrum
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
Sänger im Einkaufszentrum
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
Sänger im Einkaufszentrum
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
Sänger im Einkaufszentrum
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
wšitke (5) wobrazy pokazać

Aktualne přinoški

Besucher bei einem Konzert 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Benno Scholze
Besucher auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO
Im Halbdunkel wird die Tastatur eines Laptops bedient. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO/photothek

Młody kolega Feliks Cyž je so z temu "Cyber-kriminalita" zaběrał a so woprašał, kak so serbscy młodostni přećiwo złóstnistwam w interneće škitaja.

wu 15.01.2019 05:15hodź. 02:26 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-936168.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
ein Rotstift liegt auf einem Zettel mit Dax-Werten und Geld 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/teutopress

LEAG a Domowina stej so dale za kooperaciju wuprajiłoj. To pak bě potom hižo wšo z dobrymi powěsćemi, kaž je Měrćin Wjenk zhonił, jako je z jednaćelom Domowiny, Markom Kowarjom, rěčał.

14.01.2019 06:15hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-935130.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kindersendung DUNDAK bei der Polizei 18 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Lydia Matschie

Taty tata - policija přichwata. Dundak běše raz wćipny a je so wo dźěle zastojnikow informował.

pj 11.01.2019 08:30hodź. 17:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-932646.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Schnee Thüringer Wald 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Jana Hildebrandt

Kak wupada tuchwilu we wokrjesnych lěsach? Smy z Christinu Handrikowej telefonowali, kotraž so we wokrjesnym lěsniskim zarjedźe wo lěsy stara.

pj 11.01.2019 05:45hodź. 03:18 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-932428.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sara Mičkec und Julian Nyča 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk
Schüler während einer Unterrichtsstunde. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/photothek

Wot noweho lěta móže so kóždy wučer w Sakskej, kiž je młódši hač 42 lět, ze zastojnikom stać. Z tym chce Sakske knježerstwo wosebje młodych wučerjow na šulach dźeržeć.

štw 10.01.2019 05:45hodź. 02:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-931442.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sänger im Einkaufszentrum 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Michael Ziesch
Frau lacht 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Serbski muzej w Budyšinje 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Przykuta
Junger Mann mit Kopfhörern und Tablet an Bushaltestelle 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO
Verein "škit" 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Robert Matschie
Jeans mit Maßband 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Serbski rićespytnik dr. Błažij Masak rozkładźe w rozmołwje z Milanom Grojlichom wuslědki swojeho slědźenja wo serbskich holcach.

31.12.2018 10:00hodź. 03:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-922482.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Altes Fußball-Tor 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Belize an der Ostküste Mitelamerikas. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Aurora Photos

Hody su swjedźeń swójby, wjetšina ludźi je doma abo jědźe domoj. Móžeće sej předstajić, k hodam w cuzbje być? Beno Šołta je so naprašował.

štw 27.12.2018 08:50hodź. 02:15 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-918694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Vojtěch Kouba 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Brücke in Räckelwitz 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk
Brücke Zeppelinstraße Bautzen 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk

Zeppelinowu su dotwarili - poł lěta spěšnišo samo, hač su to zamołwići poprawom planowane měli. Měrćin Wjenk zhladuje hišće raz na twar a jeho wuskutki.

štw 20.12.2018 08:31hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-912890.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Njedźelniše wusyłanja

Eine Frau und ein Mann sitzen an einem Tisch 11 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

Matej Dźisławk je raz porikaj wopytał, kiž staj so we Łaćonskej Americe zeznałoj.

nje 13.01.2019 11:20hodź. 10:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-935136.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ältere Dame im Gespräch mit einem Altenpfleger. 19 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO
Ein Bücherstapel liegt im Gras. 4 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

07.01.2019 11:45hodź. 04:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-928474.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Rěčny kućik

Nic jenož w ludowych spěwach je lubkowanje woblubowany tema...
prawa za wobrazy: dpa

Recensija a komentar

Auge mit Barcode EAN 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO

štw 10.01.2019 05:15hodź. 01:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-931440.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Martin Wenk 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

W Ludowym nakładnistwje Domowina je wóndano wušła kniha „Golo a Logo - Nětko je Abezinka fuk". Měrćin Wjenk nowu knihu hižo znaje.

19.11.2018 06:15hodź. 04:06 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-884142.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Dalše poskitki Serbskeho rozhłosa