Nachrichten & Themen
Mediathek & TV
Audio & Radio
Serbski rozhłósSerbski rozhłósWuhladkoWo nasWo nasSorbisches ProgrammSorbisches Programm
prawa za wobrazy: Betina Wenderoth/MDR

Wuhladko wusyła z dźěćimi za dźěći

01. smažnika 2024, 08:01 hodź.

Dźěći wusyłaja za dźěći. To je hesło přichodneho wusyłanja WUHLADKA na dnju dźěsća, 1. junija. Za tute wosebite dźěćace wusyłanje serbskorěčneho magacina je so tójšto dźěći požadało – jako moderator abo moderatorka, reporter abo reporterka chcedźa woni raz rady před a za kameru stać. Woni wšitcy su nětko dźěl premjery.

Prěnje dźěćace wusyłanje WUHLADKA budźe sobotu, 01.06.2024, w 11.00 hodź. w MDR telewiziji.