Nachrichten & Themen
Mediathek & TV
Audio & Radio
Serbski rozhłósSerbski rozhłósWuhladkoWo nasWo nasSorbisches ProgrammSorbisches Programm
prawa za wobrazy: MDR

Čisło za telefoniske akcijeZazwońće nas!

28. małeho róžka 2023, 13:12 hodź.

Chceće so na telefoniskich akcijach Serbskeho rozhłosa wobdźělić, potom zazwońće nas pod sćěhowacym čisłom! Wjeselimy so na Waše wobdźělenje!