v.l.n.r.: Viktor Semjonow (Hans), Katharina Thalbach (Prinzessin)
v.l.n.r.: Viktor Semjonow (Hans), Katharina Thalbach (Prinzessin) Bildrechte: MDR/Progress Film-Verleih/Jürgen Hoeftmann