Powěsće zašłych dnjow

Zašły tydźeń

Delegierte sitzen in einem Saal.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Wotlěwa: nawoda instituta za sorabistiku, prof. Edward Wornar, sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Marija Stanzyna, braniborska ministerka za wědomosć a kulturu dr. Martina Münchowa a prorektor prof. dr. Thomas Lenk
prawa za wobrazy: Matej Dźisławk/MDR
Christina Pòlkec na wopyće pola franciskanskich sotrow w Malawi
prawa za wobrazy: Christina Pólkec