MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 14.09.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – septemberske wusyłanje

Sprachschule wird eröffnet
Bildrechte: MDR/Monika Gerdes

Po wólbach

Wólby do Sakskeho krajneho sejma su nimo. Powšitkownje buchu dowólbne prognozy wobkrućene. Alojs Mikławšk (CDU) je direktny mandat dobył, runje tak Marko Šiman (CDU). Hajko Kozel (Lěwica) njebudźe hižo w nowym krajnym sejmje. Halena Jancyna (CDU) njeje přez lisćinu do sejma zaćahnyła. WUHLADKO wobswětli w swojim septemberskim wudaću, što tuta konstelacija za přesadźenje serbskich zajimow w kraju woznamjenja.

Serbska rěčna šula

Šule w dwurěčnej Hornjej Łužicy trjebaja nuznje serbskorěčnych wučerjow. Na uniwersitach wukubłany dorost dawno hižo njedosaha. Z njedawno wotewrjenej Serbskej rěčnej šulu w Budyšinje chcetej kultusowe ministerstwo a zarjad za šulu a kubłanje pomhać, problem rozrisać. Nimo za wučerjow poskićuja tam tež rěčne kursy za sobudźěłaćerjow zarjadow.

Serbske wójnske pomniki

Skoro kóždy je znaje, dokelž móžeš je nimale w kóždej wsy wuhladać – pomniki za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny. W dwurěčnej Łužicy pak steja wone za hišće wjele wjace. Wosebje za nowe serbske narodne sebjewědomje. Julian Nyča je so jako slawist Humboldtoweje uniwersity w Berlinje z tym intensiwnje zaběrał a wotewri nětko nowy wid na wójnske pomniki we Łužicy.