MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 02.05.2020 | 11:45 hodź. WUHLADKO – mejske wusyłanje

Jutry 2020

Běchu to jutry, kotrež budu tež we Łužicy kruty wobstatk serbskich stawinznow. K prěnjemu razej we wjace hač 500 lětach wupadnje jutrowne jěchanje – znajmjenńša wulke procesiony. Dokelž na dotal njezwučene a kreatiwne wašnje je so tohodla poselstwo zrowastanjenja wot mnohich křižerjow wozjewiło. WUHLADKO zhlada wróćo na stawizny lětstotki stareho nałožka a jeho wobličo w tutym njewšědnym lěće.

W času korony: Serbja we wukraju

Flaggen der nordischen Länder, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland
Bildrechte: imago images / allOver

Pandemija koronawirusa so dale na naše žiwjenje wuskutkuje. Tola kak dožiwja Serbja, kiž su daloko wot domizny zdaleni tutu krizu? A kak su woni tradicionalne serbske jutry woswjećili? Wo tym rozprawjamy w mejskim wudaću WUHLADKA.

Warjenski duel

Fischfilet - Käse-Tatar - Wurzelgemüse
Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Matej a Jakub so wubědźujetaj – tónkróć při kachlach. Hač słódnu poliwku, tučnu pječeń abo słódki dessert. Chcetaj wědźeć, štó najlěpje wari a ze swojimi kmanosćemi jury přeswěči.

Sćěhi korony

Kak dale w času pandemije? Pomału so tež na serbskich šulach zaso wučba zahaji, so pruwowanja přihotuja a přewjedu. A tola njeje wirus a z tym strach před natyknjenjom dawno přetraty. Pokaza pak so, zo je kreatiwita wjetša hač hdy. Što Serbja wšitko w času pandemije na nohi staja - my někotre kreatiwne projekty předstajimy.