MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 11.07.2020 | 11:45 hodź. WUHLADKO – julijske wusyłanje

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen, 2011
Bildrechte: IMAGO

Dźiwadło w času korony

Tydźenje dołho běchu w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle publikumowe stólcy prózdne. Hakle w juniju móžachu pomału zaso započeć hrać, z małymi předstajenjemi w dźiwadłowej zahrodźe. Tež proby běchu a su jenož z wobmjezowanjemi móžne a wolubowane lěćne dźiwadło na Budyskim hrodźe su dyrbjeli wotprajić. Kak je dźiwadło čas za sebje wužiło a kotre dlěšodobne wuskutki kriza změje, zhoniće w julijskim WUHLADKU.

Gabriela Marija Šmajdźina

Před 30 lětami poda so wona z Budyšina won do swěta. Wona je dźiwadźelnica z ćěłom a dušu. Spočatk lěta zdoby sej wona za najlěpšu žónsku pódlansku rólu w hrajnym filmje „Systemsprenger“ Němske filmowe myto. W julijskim wudaću WUHLADKA rěčimy z njej wo powołanju, karjerje a wuspěchu. A nimo toho, čehodla ju přeco hišće wróćo do domizny ćehnje.

Gabriela Maria Schmeide
Bildrechte: imago/APress

Slědźi wo wjelkach

W nadawku Senckenbergoweho muzeja za přirodowědu Zhorjelc je Pawl Lipič po cyłej Němskej jako wjelči wědomostnik po puću. Za to přepytuje mjez druhim tež žołdki wšitkich w Němskej mortwych namakanych wjelkow. WUHLADKO přewodźuje młodeho wědomostnika dźeń při jeho wotměnjawym dźěłe.


Nowa serbska žołma

W zašłym času słyšimy přeco zaso, zo je tuta abo tamna skupina swójske spěwy natočiła a chce je w interneće wozjewić. Je to nowa generacija młodych hudźbnikow, kotřiž chcedźa ze swójskimi zynkami swoju rěč a domiznu wobohačić. Tola štó wona nowa generacija je a kak klinči jeje nowa serbska hudźba? Kak klinči tuta "nowa serbska žołma"?

serbska hudźbna skupina Sorbian Art Trio
Bildrechte: MDR/Matej Zieschwauck