Fackellilie (Kniphofia uvaria 'Poco Yellow')
Fackellilie (Kniphofia uvaria 'Poco Yellow') Bildrechte: MDR Garten/Estha Taddigs