Davy Frick vs. Dmitri Nazarov
Davy Frick vs. Dmitri Nazarov Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner