Pisajće nam! Postrowy: Přejemy zbožo!

Chceće Wašich lubych k narodninam z wosobinskim postrowom přez žołmy rozhłosa strowić? Abo chceće k wosebitemu kwasnemu jubilejej gratulować? Pisajće nam! MDR Serbski rozhłós posrědkuje wšědnje gratulacije.

bunter Blumenstrauss
prawa za wobrazy: IMAGO

Prošu njezabudźće mjeno jubilara/-ki a hdy ma so gratulacija wusyłać.

woznamjenjene maja dyrbja so wupjelnic

Waš postrow (mjeno a bydlenske městno jubilara/-ki, krótki postrowny tekst)

Wot meje 2018 płaći Europske zakładne rjadowanje k škitej datow (DS-GVO), kotrež tež wosobinske daty kaž narodniny, jubileje atd. potrjechi. Tohodla je wažne, zo je wosoba, kotrejž ma so gratulować, z tym přezjedna, zo so jeje mjeno w rozhłosu wusyła.

Wobkruću, zo sym ze slědowacymi wuměnjenjemi přezjedny/-a:

wěstotne prašenje

Prošu podajće wuslědk jako ličbu:

woznamjenjene maja dyrbja so wupjelnic