Přejemy zbožo! Postrowy: Přejemy zbožo!

Chceće Wašich lubych z wosobinskim postrowom přez žołmy rozhłosa strowić? Abo chceće k wosebitemu kwasnemu jubilejej gratulować? Pisajće nam! MDR Serbski rozhłós posrědkuje wšědnje gratulacije.

bunter Blumenstrauss
prawa za wobrazy: IMAGO

Wot 25. meje 2018 płaći Europske zakładne rjadowanje k škitej datow (DS-GVO), kotrež tež wosobinske daty kaž narodniny, jubileje atd. potrjechi. Tohodla Was prosymy, zo byšće nam podpisane přizwolenje teje wosoby připósłali, kotrejž ma so gratulować. Wutrobny dźak.

A takle to dźe:
přizwolenje jubilara/-ki wućišćeć +++ wot jubilara/-ki, kotremuž/kotrejž ma so gratulować, podpisać dać +++ přizwolenje z podpismom fotografować a wobraz do gratulaciskeho formulara připowěsnyć

Der Upload ist zur Zeit nicht möglich.

Hinweis zum Internet-Livestream:

Hinweis zum Internet-Livestream:

Im Livestream von MDR SACHSEN werden die Glückwünsche für die Geburtstagskinder aus der Region Dresden ausgestrahlt!