Rěčny kućik z wusyłanja 03.05.2006 Rostlinske surowizny

Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje:

W nowinach sym čitała, zo planuja w Koćinje nowu biopłunowu připrawu. Tam maja so lětnje 6.000 tonow juchi a 4.000 tonow znowa rosćacych surowiznow na milinu předźěłać. Što su znowa rosćace surowizny? Někak so mi tón serbski wuraz njelepy zda. W nowinskim wozjewjenju so wujasni, zo su z tym měnjene kukuricowa silaža a zbytki z plahowanja běrnow. Myslu sej, zo dźe wo to, štož so němsce mjenuje "nachwachsende Rohstoffe", potajkim surowizny, kiž móžeš na polach plahować a tak přeco zaso narosć dać. Ale to su tola wšo prosće rostliny, a štož so z nich wudźěła, su rostlinske produkty abo rostlinske maćizny. Hdyž so te potom dale wužiwaja a na milinu přetworja, su to potom rostlinske surowizny. A dokelž je produkowanje miliny z tutych rostlinskich surowiznow za wobswět mjenje škódne hač wužiwanje brunicy, mam Koćinjanski rozsud za biopłunowu milinarnju za jara dobry.