Rěčny kućik z wusyłanja 14.06.2006 Zestajenki z "žiwjenski"

Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje tema: Zestajenki z "žiwjenski" (L/lebens-)

Njedawno so mje něchtó wopraša, kak bych sadu "Er ist ein lebenslustiger Mensch" do serbšćiny přełožiła. W Kralowym słowniku jewi so "žiwjenja zradny", štož je ekwiwalent za němske "lebensfroh". Njebych pak prajiła, zo je něchtó "žiwjenja wjesoły čłowjek" – skerje pak "zo něchtó radosć abo wjeselo nad žiwjenjom začuwa". Tuž bych wonu sadu prosće tak přełožiła "Wón je wjesoły čłowjek" resp. "Wón je stajnje wjesołeje mysle". Zajimawe su konteksty, w kotrychž so němske słowo "lebenslustig" jewi – pola mužow je to je hustodosć někajki "halodri", prajimy tež "lochki ptačk" – a pola žonow su to zwjetša samostejace žony abo wudowy.
W serbšćinje so tež za słowo "Lebenskünstler" žanežkuli zestajenka w słownikach njenamaka. Tež tu so leksikalisce wopisuje, zo "něchtó rozumi žiwy być". Nic jenož po wobsahu spodźiwna je němska twórba "Lebensabschnittsgefährte". Tež w tutym padźe njebych jednotliwe dźěle zestajenki do serbšćiny přewzała, ale bych cyle jednorje prajiła, zo je to "žiwjenski partner" resp. "žiwjenska partnerka".