Přinošk dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 03.01.2007 Lockerung der Ladenöffnungszeiten

Lockerung der Ladenöffnungszeiten

Hižo w dohodownym času běchu politikarjo rozsudźili, zo smědźa wobchody dlěje wotewrjene być. Wbohe předawarki – sej myslach, ale kupcy so wjeselachu, zo móžachu nětko hišće dlěje – a to samo tež njedźelu – po měsće dundać a hodźiny dołho nakupować. Derje, ale kak to nětko z dźensnišim rěčnym kućikom zwisuje? Haj, zhromadnje ze žurnalistami njedawno přemyslowachmy, kak serbsce prajić to, štož němsce rěka "Die Lockerung der Ladenöffnungszeiten". Kontekst je jasny, jedna so wo wotewrjenske časy wobchodow – ale kak pomjenować wone słowo "Lockerung"? Namjetowach "powólnjenje wotewrjenskich časow wobchodow". Mi so wone "powólnjenje" lubi, dokelž dźě ze swobodnej wolu wobsedźerja wobchoda zwisuje. Móžemy pak wony zjaw tež hinak wopisować, mjenujcy werbalnje: "su wobzamknyli, so smědźa wobchody dlěje wotewrjene abo wočinjene wostać". Abo tež cyle neutralnje: Zakonjedawar dowoli wjetšu swobodu při postajenju wotewrjenskich časow. Jenož derje, zo je nětko w nowym lěće kupna euforija najprjedy popušćiła – ale tole je nětko moje cyle wosobinske měnjenje.