Přinošk dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 10.01.2007 Kochbuch-Backbuch

10. wulkeho róžka 2007, 10:53 hodź.

Kochbuch-Backbuch

Štóž rady wari abo pječe, tón pohlada zawěsće tež hdys a hdys do knihi, zo by nowy recept wupruwował. Tajku knihu mjenujemy – tak steji to znajmjeńša w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku – kuchinsku abo warjensku knihu. Wuraz warjenska kniha zda so mi być tróšku njelepy, runje tak kaž twórba pječenska kniha za němske "Backbuch", štož bych móhła po samsnej strukturje tworić. Tež kniha k warjenju abo za warjenje respektiwnje k pječenju abo za pječenje lěpje njeje, dokelž tola tu knihu njewarju abo do pjecy njetyknu. Što nětko? W tajkej knize, kotruž wužiwam k warjenju abo pječenju, steja lute recepty. Čehodla potajkim njebychmy prajić móhli, zo pohladam do receptoweje knihi respektiwnje do knihi z receptami. Tež kucharska kniha je kmany wotpowědnik, dokelž je kniha myslena za kucharja. Tute serbske wotpowědniki su runje tak kaž kuchinska kniha bóle powšitkowne. Tuž móžemy receptowu abo kucharsku abo kuchinsku knihu wužiwać za warjenje a pječenje.