Přinošk dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 11. apryla 2007 Seiteneinsteiger

11. jutrownika 2007, 12:58 hodź.

Dźeń a husćišo so w němčinje wužiwa słowo "Seiteneinsteiger" jako pomjenowanje za šulerjow abo tež dorosćenych, kotřiž so bjez předznajomosćow na cyle nowym polu wu- abo dalekubłaja. W šulskich koncepcijach na přikład je tole pomjenowanje šulerjow, kotřiž bjez předznajomosćow serbšćiny na dwurěčnej serbsko-němskej abo tež němsko-serbskej šuli wuknu. W tutym zwisku je wuwiće serbskich wotpowědnikow zajimawe: W serbšćinje hižo eksistowace wotwodźenki kaž "započatkar" a "nowačk" su so we wotpowědnych kontekstach wužiwali, tež leksikaliske wopisowanje šuler abo tež dorosćeny "bjez předznajomosćow" derje němskej zestajence wotpowěduje – a wšitke mjenowane serbske ekwiwalenty su korektne. W rozmołwje z rozhłosownikami pak je so dalši – po mojim měnjenju najlěpši – namjet zrodźił, kotryž wotpowěduje zasadźe, zo nastawa moderne słownistwo w rěčnej praksy. Namjet bazuje na motiwje, zo so něchtó pozdźišo přidruži a tuž je so wutworiła wotwodźenka "přidružnik". Spěšnje je so "přidružnik" do noweho słownika přiwzał – a so tamnym ekwiwalentam takrjec přidružił.