To bě EUROPEADA 2022

Spieler 6 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
6 mjeń.

Serbske mustwo je na lětušej EUROPEADŹE połfinale docpěło a na kóncu 3. městno wobsadźiło.

Wuhladko so 09.07.2022 11:45hodź. 06:11 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Rozprawy WUHLADKA:

Ein Mann im Interview 6 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
6 mjeń.

Mjeńšina Słowjencow w Awstriskej ma podobne wužadanja a starosće kaž Serbja.

Wuhladko so 09.07.2022 11:45hodź. 05:53 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Eine Gruppe Musiker auf der Bühne 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Na kulturnym dnju móžachu so mustwa a fanojo zeznać a předstajichu swoju mjeńšinu.

Wuhladko so 09.07.2022 11:45hodź. 02:44 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Ein Mann im Übertragungswagen 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Kak je so livestream hrow EUROPEADY do Łužicy dóstał?

Wuhladko so 09.07.2022 11:45hodź. 01:47 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Tal 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Hosćićelski region w Korutanskej ma kransu krajinu a wjele poskitkow za turizm

Wuhladko so 09.07.2022 11:45hodź. 01:01 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Kärnten in Österreich 4 mjeń.
prawa za wobrazy: Bogna Korenk/MDR
4 mjeń.

Něšto dnjow hižo wotměwa so Europeada w Awstriskej. Hosćićeljo su tutón króć korutanscy Słowjency. Ale kajki je to tam ludźik?

pj 01.07.2022 05:38hodź. 03:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2067588.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ortsschild in Kärnten 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Bogna Koreng/MDR
3 mjeń.

Na kulturnym dnju so wšitke mjeńšiny na wulkim jewišću předstajichu. Za Serbow zapiskachu Syman a Fabian Hejduška, Bosćan Donat a Clemens Mark hromadźe ze Serbskim mustwom wjacore serbske spěwy.

štw 30.06.2022 06:48hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2067308.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
David Matik 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
3 mjeń.

Narodne mjeńšiny so tuchwilu w kopańcy wubědźuja. Sebja su wězo tež pódla, ale nic jenož w swójskim mustwje. Dawid Matik je krótkodobnje zaskočił a wupomha Retoromanam ze Šwicarskeje jako wrotar.

wu 28.06.2022 06:48hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2065530.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

WIDEJA

Logo Europeada aktualki 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR

srj 29.06.2022 11:52hodź. 00:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/video-634594.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Logo Europeada aktualki 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
1 mjeń.

srj 29.06.2022 11:52hodź. 00:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/video-634594.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Dalše přinoški k temje:

David Matik 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
3 mjeń.

Narodne mjeńšiny so tuchwilu w kopańcy wubědźuja. Sebja su wězo tež pódla, ale nic jenož w swójskim mustwje. Dawid Matik je krótkodobnje zaskočił a wupomha Retoromanam ze Šwicarskeje jako wrotar.

wu 28.06.2022 06:48hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2065530.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
drei Sorbische Fans mit Sorben-Schriftzug auf dem Rücken 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

W stawiznach serbskeje wubranki a Serbskeho mustwa njesmě jedne mjeno pobrachować: Józef Šwon. Wot 1953 steji hižo na hrajnišću, spočatnje jako hrajer w Kamjencu, nětko jako swěrny fan serbskeho mustwa.

wu 21.06.2022 06:40hodź. 02:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2059624.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
eine Fußballmannschaft 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Kónc meje su w Slepom serbski kader za EUROPEADU předstajili.

Wuhladko so 04.06.2022 11:45hodź. 03:17 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo