Gerhard Zschau/LABA
Gerhard Zschau/LABA prawa za wobrazy: Gerhard Zschau/LABA