Čisło za telefoniske akcije Zazwońće nas!

Chceće so na telefoniskich akcijach Serbskeho rozhłosa wobdźělić, potom zazwońće nas pod sćěhowacym čisłom! Wjeselimy so na Waše wobdźělenje!

Telefon-Nummer MDR Serbja – 0800 37 40 37 4
prawa za wobrazy: MDR