Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Berlin: Nowej zakonjej před wobzamknjenjom

Zwjazkowy sejm chce na dźensnišim pjatku zakonjej wo zakónčenju wudobywanja wuhla a zesylnjenju strukturow potrjechenych regionow wobzamknyć. W běhu dnja so Zwjazkowa rada z tym zaběra. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, a předsydka Rady Załožby za serbski lud, Susann Šenkec, debatu w zwjazkowym sejmje sćěhujetaj a po tym rozmołwy ze zapósłancami wjedźetaj. Po informacijach Serbskeho rozhłosa stej frakciji koalicije CDU a SPD, namjetam serbskich zastupjerjow wotpowědujo, wotrězk wo spěchowanskich naprawach Zwjazka na dobro serbskeje rěče a kultury do zakonja wo strukturach pisałoj.


Malešecy: Nowa gratownja za Bart

Malešanska gmejna přihotuje twar gratownje za wohnjowu woboru w Barće. Kaž nam wjesnjanosta Matthias Seidel zdźěli, płaći gratownja cyłkownje na 900.000 eurow. Dwě třećinje ma gmejna sama financować, z tym su wšitke nalutowane rezerwy wučerpane. Inwesticija pak je trěbna, dokelž dotalna gratownja w něhdyšim jastwje Bartskeho hrodu płaćacym postajenjam njewotpowěduje. Z twarom chcedźa klětu započeć. Dalšej projektaj stej, mjez druhimi wjesna dróha w Budyšinku a nowa třěcha za sportowy dom w Delnjej Hórce.


Miłoćicy: Přirodny hat za wjes

Hižo w přichodnym tydźenju móža so twarske naprawy za nowy hat při Miłočanskej žabje zahajić. Na posedźenju gmejnskeje rady Njebjelčicy wobzamknychu radźićeljo, zo sej gmejna wupožći wotpowědny sylny bager, z kotrymž hodźi so zemja wotnosyć a po planach fachowca Thomasa Noacka přirodny hat připrawić. Z hatom nastanje zdobom móžnosć, regulować staw wody a wliw wukonjeć na škit před wulkej wodu. Pjelnić ma so hat z wodu we wyšej woršće zemje a z wodu, kotraž přez drenažu z polow přiběži. Za natwar hata jako ekologiska naprawa wužiwa gmejna swoje derje pjelnjene ekokonto.


Domowina namołwja zapodać dalše namjety

Hač do kónca lěta su serbske institucije, towarstwa a zwjazki dale namołwjene, zapodać ideje za planowane Lěto Zejlerja a Kocora 2022. Kaž rjekny kulturny referent Clemens Škoda, je hižo tójšto namjetow dóšło. Domowina plany koordinuje, tak chcedźa prěkowanjam a dwojenjam w programje zadźěwać. W lěće 2022 su 150. posmjertniny Handrija Zejlerja a 200. narodniny Korle Awgusta Kocora.


Čorny Chołmc: Filmowe nocy zahajene

Při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu su wčera lětuše filmowy nocy zahajili. Na 35 wječorach pokazaja hač do kónca awgusta stajnje wot štwórtka hač do njedźele filmy. Zarjadowarjo su rjad znowa zhromadnje z organizatorami filmowych nocow při Łobju w Drježdźanach zestajili. Po zasadach hygieny a wotstawka maja tam městno za 240 ludźi.