Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Zhromadny marketing Serbow

Serbske institucije chcedźa w přichodźe na polu marketinga wušo hromadźe dźěłać. To je wuslědk prěnjeho zetkanja zamołwitych za zjawnostne dźěło srjedu pod nawodom Hanki Budarjoweje, kotraž so w Załožbje za serbski lud wo marketing a kooperacije stara. Přitomni dojednachu so na to, zo chcedźa zhromadne dalekubłanja přewjesć, sej swoje planowane terminy mjezsobu spřistupnjeć a za móžnosćemi zhromadneho wabjenja pytać.


Budyšin wudawki wobzamknył

Město Budyšin chce klětu něhdźe dwanaće milionow eurow za twarjenje wudać. To wobzamknychu měšćanscy radźićeljo na swojim posedźenju wčera z hospodarskim planom 2018. Třećinu pjenjez chce město do komunalnych dróhow inwestować - mjez druhim do wuhotowanja kružneho wobchada na Schliebenowej, saněrowanja Augusta-Bebeloweho naměsta a wutwara kolesowarskeje šćežki w Błohašecach. Z dalšimi štyrjomi milionami chce město financować nowu gratownju wohnjoweje wobory w Delnjej Kinje, twar noweje zakładneje šule a wutwar pěstowarnje při Třělnišću.


Ministerskeho prezidenta Tilicha rozžohnowali

"Ze Stanijom Tilichom bě po tysac lětach Serb na čole kraja, to njeměli zabyć." Na to dopomni wčera nowy ministerski prezident Michael Kretschmer při swojich dźaknych słowach na so rozžohnowaceho Tilicha. Při oficialnym rozžohnowanju wčera wječor w Statnej kencliji w Drježdźanach njeběchu jeničce zastupjerjo z politiki a hospodarstwa přitomni, ale tež sobudźěłaćerjo a přećeljo Tilicha kaž tež ludźo ze serbskeho zjawneho žiwjenja.


Zhromadna gratownja za tři wohnjowe wobory

W Budyšinku swjeća dźensa zběhanku za zhromadnu gratownju wohnjowych woborow z Přiwćic, Budyšinka a Poršic. Dotal njemějachu w Poršicach w gmejnje Kubšicy žanu porjadnu gratownju. W bliskimaj wsomaj Přiwćicy a Budyšinku w Malešanskej gmejnje po wulkej wodźe 2013 tohorunja nowej stejišći pytachu. Je to hakle druhi tajki mjezy komunow přesahowacy projekt Sakskeje. Prěni bě w Sakskej Šwicy.


Wustajeńca Ludmiły Bizoldoweje

W Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje bu wčera wustajeńca z mólbami Ludmiły Bizoldoweje wotewrjena. Je to prěnja swójska wustajeńca Budyskeje wuměłče, kotraž je hakle před štyrjomi lětami tworić započała. Wjace hač 30 akwarelow pokazuje łužiske motiwy, na přikład Mikławšk w Budyšinje abo wjesne cyrkwje. Hač do kónca februara je wustajeńca w SKI widźeć.


Hišće městna swobodne za wolejbulowy turněr

Za lětuši nócny wolejbulowy turněr serbskeho młodźinskeho towarstwa PAWK je so dotal dźewjeć mustwow přizjewiło. Z tym su z cyłkownje 12 městnow jenož hišće tři swobodne. Zarjadowanje budźe 22. decembra wječor znowa w sportowej hali w Pančicach-Kukowje. Wot lěta 2008 wuhotuje PAWK prawidłownje dohodowny sportowy podawk.

posledni raz aktualizowane: 14. hodownika 2017, 17:59 hodź.