Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Korona: Hranica překročena

Po Zhorjelskim wokrjesu je nětko tež Budyski kritisku marku 50 nowych infenkcijow na 100.000 wobydlerjow překročił. Kaž krajnoradny zarjad wutoru zdźěli, bu w běhu zašłych 7 dnjow 162 ludźi pozitiwnje na wirus testowane. Poprawom měli wot nětka tež za wokrjes Budyšin přiwótřene škitne naprawy płaćić. Dokelž pak bě so poslednje přiwótřenje hakle kónc tydźenja postajiło, so Budyski krajnoradny zarjad najprjedy raz toho wzda. Město toho čaka zarjad w Sprjewinym měsće na dalše směrnicy sakskeho knježerstwa.


Bukecy: Planuja jubilejne zarjadowanje

Wutoru je so po dołhej přestawce zaso přihotowanski wuběrk za jubilej 800 lět Bukecy zetkał. Kaž organizatorojo informuja, je 2022 spočatk julija planowany swjedźenski kónc tydźenja. Zamołwići chcedźa mjez druhim Bukečansku drastowu skupinu a serbsku ewangelsku drastu na serbskim dworowym swjedźenju na farskim dworje a na dwurěčnych kemšach pokazać. Tež koncert z chórom Budyšin je planowany.


Wobchad: Dźěła so dlija

Twarske dźěła na B96 w Budyšinje so dlija. Kaž nam Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASUV) wutoru na naprašowanje zdźěli, bě na Wojerowskej dróze rjad přidatnych dźěłow trěbne. Ćeže mějachu twarscy dźěłaćerjo wosebje z wodu, kotraž so we wulkim mnóstwje nadešćowa a so tež ze susodnych ležownosćow zadoby. Twarske dno bě zdobom hinaše, hač běchu planowarjo to wočakowali. Ponowjena Wojerowska ma so 6. nowembra přepodać, poprawom měješe 16. oktobra hotowa być.


Njebjelčicy: Gmejna pyta za nowym wobhospodarjom

Njebjelčanska gmejna pyta za nowym wobhospodarjom za tak mjenowanu "Heldec hospodu". Kaž rjekny Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak, su so rozsudźili, mały dwór z tykowanym domom wosrjedź wsy nic předać, ale za druhimi pućemi pytać. Dotal je we hłownym a pódlanskim domje dohromady na 20 łožow, kiž wužija so wot putnikow a swójbow. Towarstwowa stwa skića móžnosć k zetkanju a swjećenju. W zašłym času bě gmejna wob lěto na 5.000 eurow k wobhospodarjenju "Heldec hospody" inwestowała. Nětko pyta za njón noweho wotnajerja, kiž ma ideje abo nowy koncept za jedyn z poslednich tykowanych domow w Njebjelčicach, kiž ma so na kóždy pad zdźeržeć - tak Čornak.


Wochozy: Swjedźeń wotprajeny

Tradicionalny swjedźeń halloweena, kiž měješe so njedźelu w Parku błudźenkow we Wochozach wotměć, bu wotprajeny. Jako přičina za to pomjenowa so stupaca ličba koronowych infekcijow a zastopnjowanje Zhorjelskeho wokrjesa jako rizikowy region. Planowany bě swjedźeń z 500 hosćimi w swjedźenskim stanje. Njehladajo na to pak budźe park samy tež njedźelu za wopytowarjow wotewrjeny. Dźěći, kotrež přińdu w halloweenowym kostimje, smědźa darmotnje zastupić.