Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Kubłanje: Prěni webinar wučerjow

Dźensa dopołdnja přewjedźe so prěni webinar serbskich wučerjow, potajkim seminar přez internet. Iniciatorojo staj Michał Cyž wot SAEK Budyšin a referentka Sakskeho zarjada za šule a kubłanje (LaSub) za serbske naležnosće Diana Šołćina. Je to šulske formy přesahowacy poskitk za wšitkich serbskich wučerjow a wučerki a wuměna wo digitalnym wuwučowanju. Zdobom chcedźa sej woni nazhonjenja zašłych tydźenjow wuměnjeć. Webinar ma tež zwěsćić, kotre medije su so wužiwali a kotre poskitki w syći su přesadźujomne a kotre nic.


Wěra: Bołmončka a medije

Štwórtu njedźelu zasobu wusyłaše Serbski rozhłós wčera originalnje serbske katolske kemše. Tute swjećeše dekan Wito Sćapan z jednotliwymi Budyskimi wosadnymi. Paralelnje k tomu běchu wone tež zaso na Youtube widźeć, štož je stajnje mjez 500 a 600 ludźi wužiło. Přichodne kemše wusyła Serbski rozhłós Zeleny štwórtk a Ćichu sobotu wječor kaž tež jutrowničku a jutrownu póndźelu dopołdnja. Wutoru po jutrach pak - po dotalnym stawje - prěni raz w Róžeńće žane kemše njebudu.


Korona: Aktualne wuwića

Tež wčera je so w Budyskim wokrjesu ličba wot corona-wirusa natyknjenych wosobow dale snadnje powjetšiła. Hač do wječora wozjewi krajny zarjad 207 inficěrowanych. Nimale 500 ludźi je we wokrjesu w karantenje - wjac hač 1.000 ludźi pak smědźeše swoju dotalnu karantenu mjeztym zaso wopušćić. Šěsć wot wirusa natyknjenych ludźi leži tuchwilu w chorowni. W Niskej w Zhorjelskim wokrjesu je wčera štwórta wosoba, 94-lětna, w zwisku z koronu w hladarni starych zemrěła.


Kultura: Kartki za lěćne dźiwadło

Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je sobotu započało lisćiki za lěćne dźiwadło předawać. Dla tuchwilneje situacije pak njepředstaji so žadyn program wonka před dźiwadłom kaž hewak, ale krótka scena z inscenacije přez livestream. Sobotu je so hižo 6.700 lisćikow přez telefon a internet skazało. Lětuša inscenacija rěka "Sherlock Holmes" a ma so 35 króć stajnje před 1.000 ludźimi zahrać. Premjera ma 25. junija być.


Ratarstwo: Bórze serbski hromak

Pola Domanic w Hózku čakaja, zo móhli ze žnjemi hromaka započeć. By-li wjedro w martrownym tydźenju miłe było, móhli so žně bórze zahajić, praji nam Michał Domanja. Poprawom rosće kralowska zelenina na cyłkownje štyri hektarach, lětsa pak staj to jenož dwaj hektaraj. Korona-krizy dla je wjele hosćencow a druhich woteběrarjow swoje skazanki wotprajiło. Při žnjach hromaka podpěraja předewzaće w Hózku hižo wjele lět tež štyrjo Polacy.

posledni raz aktualizowane: 06. jutrownika 2020, 08:20 hodź.