Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Hornja Łužica: Próstwa wo pomoc dla suchoty

Burja a ratarjo, kotřiž po lětušej suchoće wosebje wulke straty poćerpichu, móža nětko próstwu wo pjenježnu podpěru stajić. Z pomocu ličić móža ratarjo, kotrychž lětuše wunoški znajmjeńša 30 procentow pod tych zašłych třoch lět leža. Zo by so zwěsćiło, hač je něchtó w swojej eksistency wohroženy, pruwuje so tež likwidnosć agrarneho předewzaća, jeho dochody a cyłkowne zamóženje. Formulary steja za to na internetowych stronach Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju.


Budyšin: Šulerska akademija

3. Šulerska akademija medije je so wčera w Budyšinje započała. 16 serbskich šulerjow je na prěnim dnju zhoniło wo stawiznach medijow a zakładach na žurnalistiskim kaž tež techniskim polu. Planowane su dale seminary za nahrawanje a třihanje słowa a wobraza. Nimo toho pokaza so, kak so hudźba za šulerske radijo, Satkulu abo party zestaja. A zajimcam so zbliži, kak móža computerowe hry při hraću live komentować. Dalekubłanje wuhotujetej znowa Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) a Serbski rozhłós.


Hornja Łužica: Skórnik škoduje lěsy

Lěsy w Hornjej Łužicy su lětsa škódnikow dla akutnje wohrožene. Hižo nětko je po cyłej Sakskej na 340.000 kubiknych metrow šmrěkow wot skórnikow potrjechene. To je telko kaž hišće ženje z časa zapisowanja po lěće 1946. Wosebje w hornim kraju je wjele skórnikow. Potrjechene štomy měli so spěšnje z lěsa wzać.


Smochćicy: Hladanski dialog

Tak mjenowany "Hladanski dialog", kotryž so tuchwilu po cyłej Sakskej přewjedźe, je so wčera w Domje biskopa Bena w Smochćicach wotměł. Statna sekretarka za strowotnistwo Regina Kraushaarowa porěča ze swójbnymi, kiž přiwuzneho doma hladaja a rozmołwješe so tež z hladarkami, hladarjemi a dalšimi fachowcami. Sakski "Hladanski dialog" steji pod hesłom "Dobre žiwjenje w starobje".


Wojerecy: Nowy kriminalnotechniski labor

We Wojerecach je sakski nutřkowny minister Wöller wčera popołdnju nowy kriminalnotechniski labor přepodał. Z tym zakónča so při policijskim rewěrje we Wojerecach twarske dźěła, kotrež su nimale štyri miliony eurow płaćili. Za to je kraj twarjenje na Frenclowej přetwarić dał. Dotal bě policija we Wojerecach na dwěmaj městnomaj; nětko pak je wšo na Frenclowej koncentrowane.

posledni raz aktualizowane: 17. winowca 2018, 05:40 hodź.