Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Berlin: Demonstruja před Zwjazkowym sejmom

W Berlinje demonstruja dźensa zastupjerjo komunow za lěpše wobkedźbowanje Łužicy w Zakonju za zesylnjenje struktury. Zaměr je, zo bychu so žadanja a doporučenja potrjechenych braniborskich a sakskich komunow wot Zwjazkoweho sejma a knježerstwa na wědomje wzali a so w mjenowanym zakonju wotbłyšćowali. Demonstraciju organizuje Łužiske koło, komunalny zwjazk za strukturne wuwiće. Jeničce z busami poda so hižo wjace hač 100 ludźi do Berlina. Tež Domowina namołwja Serbow, so na demonstraciji wobdźělić.


Budyšin: Serbski kulturny turizm přeprosył

Serbski kulturny turizm je wčera turistiskim předewzaćelam předstajił móžne programowe dypki ze serbskim wobsahom za jich kupcow. Něhdźe pjatnaće zajimcow je na wjacorych stacijach w Budyšinje dohlad do poskitkow dóstało. Tak pobychu mjez druhim w Serbskej kulturnej informaciji a dalšich serbskich institucijach, mějachu serbske wjedźenje po měsće a wobhladachu sej programaj Serbskeje folklorneje skupiny z Wudworja a Serbskeho ludoweho ansambla. Ideja je, zo so serbski wobsah bóle w poskićenych programach za turistow jewi, tak Pětr Brězan, předsyda Serbskeho kulturneho turizma.


Nakładnistwo: Dwě nowej knize

Ludowe nakładnistwo Domowina je dwě nowej dźěćacej knize předstajiło. W Chróšćanskej zakładnej šuli čitaše Dorotheja Šołćina z noweje knihi "Jank a Majka w njebjesach" za dźěći wot štyrjoch lět. W Budyskej serbskej pěstowarni „Jan Radyserb-Wjela? předstaji lektorka Janina Mikławškowa dźěćom słuchopisak a BOOKii-knihu " Kak na času je?".


Düsseldorf: Myto serbskemu basnikej

Serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej spožči towarstwo "Künstlergilde Esslingen" dźensa w Düsseldorfje lětuše literarne myto Andreasa Gryphiusa. Myto hódnoća awtorow, kiž ze swojimi twórbami němsku kulturu w srjedźnej, wuchodnej a južnej Europje reflektuja a kiž k dorozumjenju mjez Němcami a jich wuchodnymi susodami přinošuja. Bywši lawreaća su na přikład Siegfried Lenz, Ottfried Preußler a Rainer Kunze.


Rakecy: Z gmejnskeje rady

W Rakecach je so tamniša gmejnska rada wčera z naćiskom hospodarskeho plana za klětu zaběrała. Hłowne ćežišco budźe zakładne wobnowjenje Jitkowskeho puća a z tym zaručenje lěpšich wuměnjenow za přemysłowu płoninu podłu tuteho puća. W zakładnej šuli maja so garderoby wobnowić a za wohnjowu woboru je nowe hašenske jězdźidło planowane. Naćisk plana so w decembru zjawnje wupołoži, potom móža wobydlerjo pak dodawki zapodać, pak naćiskej znapřećiwić.

posledni raz aktualizowane: 14. nazymnika 2019, 17:59 hodź.