Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Slepo: Wuspěšny festiwal dudakow

Wčera je so w Slepom ze swjedźenskim programom wosmy mjezynarodny dudakowy festiwal zakónčił. Na dwěmaj jewišćomaj běše na třoch dnjach mjezynarodny program z hosćimi ze Serbiskeje, Čěskeje a Pólskeje. Po finalnym swjedźenskim ćahu z wobrazami kołowokoło Slepjanskeje wosady witaše zastupowacy wjesnanosta Jörg Funda domoródnych a mjezynarodnych hosći na finalny program. Hižo z lěta 1984 organizuja w Slepom dudakowy festiwal.


Pančicy-Kukow: Jubilejny a swójbny swjedźen

W Pančicach-Kukowje bě klóšterski a swójbny swjedźeń wčera derje wopytany. Wo wotměnjawy program, tež w zwisku z 10-lětnym jubilejom noweho Budyskeho wokrjesa, postarachu so sportowe a kulturne skupiny. Při tym bě hercowski ćah z Oberlichtenaua wosebita překwapjenka. Wo temperament na jewišću postara so dźěćaca rejowanska skupina z Černobyla a tež dźěći "Łužičanki" zarejowachu. Jedne ze stejišćow bě Towarstwo Cyrila a Metoda wuhotowało, kiž informowaše wo zbóžnym Alojsu Andrickim.


Bluń: Serbske korjenje sej zachować

W Blunju je so wčera lětuši 11. serbski ewangelski domizniski swjedźeń wotměł. Zazběh tworjachu dwurěčne kemše ze superintendentom Janom Malinkom. Mnohe, tež młode žony, běchu sej narodnu drastu Wojerowskich Serbow woblekli. W prědowanju wěnowaše Malink, kotryž bě prěni króć w Blunjanskej tykowanej cyrkwi prědował, wo wažnosći, měć domiznu. Kemše wobrubiłoj stej chór Židźino a Blunjanski cyrkwinski chór. Na popołdnišim programje witachu tež generalneho superintendenta Martina Herchu, kotryž namołwješe přitomnych, runje tak kaž wjesnjanosta gmejny Halštrowska Hola Dietmar Koark, sej swoje serbske korjenje zachować.


Smochćicy: "Smjertnica" zaklinčała

Ze serbskej ludowej operetu "Smjertnica" je wčera popołdnju 14. hudźbny swjedźeń w Smochćicach wuklinčał. Twórba Jurja Pilka bu składnostnje jeho 160. narodnin předstajena. Něhdźe 100 hosći dožiwi spočatnje program chórowych spěwow, zanjeseny wot Serbskeho ludoweho ansambla a chóra "Meja", prjed hač předstajištej wobej chóraj a orchester "Smjertnicu". Wšo hromadźe je třidnjowske zarjadowanja w Smochćicach na 1.000 ludźi wopytało.


Radwor: Bejmak mustwo woteda

Pětr Bejmak njebudźe w nowej hrajnej dobje w Radworju hižo šeftrenar koparjow prěnjeho mustwa sportoweho towarstwa Radwor. To zdźěli wčera tamniše sportowe towarstwo. Miłočan je před štyrjomi lětami w Radworju w nuzy wupomhał, mustwo do wokrjesneje wyše ligi wjedł a z nim w najwyšej koparskej klasy wokrjesa Budyšin wostał. Naslědnik Pětra Bejmaka budźe Andreas Schulz z Rakec.

posledni raz aktualizowane: 18. smažnika 2018, 09:40 hodź.