Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Leeuwarden: Friziski parlament porokuje EU-komisiju

Friziski parlament w Nižozemskej je Europskej komisiji srjedu jednohłósnje plistu wudźělił dla jeje spjećowanja, přesadźić žadanja narodnych mjeńšinow w iniciatiwje Minority SafePack. Hakle loni kónc lěta bě so wón na komisiju wobroćił z próstwu, namjety wobydlerskeje iniciatiwy, kiž je 1,1 milion ludźi podpisało, podpěrać. Frizojo so nětko nadźijeja, zo tež druhe kraje a regiony w Europje so porokej přizamknu. Hižo wutoru bě Europski parlament z dwěmaj třećinomaj komisiju namołwjał, žadanja inicatiwy Minority SafePack podpěrać.


Drježdźany: Michael Kretschmer strowi serbske dźěći

Ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer (CDU) je serbskim dźěćom na ptači kwas krótki widejo natočił. Po serbskim postrowje "Dobry dźeń, lube dźěći" praji, zo krasny nałožk "tak jara" k Sakskej słuša a zo so na klětu wjeseli, hdyž móže nadźijomnje zaso serbski ptačokwasny ćah w statnej kencliji powitać. Postrow Kretschmera nasta na próstwu předsydy Domowiny Dawida Statnika.


Budyšin: Wuslědk testowanja šulerjow

Wot 7.000 šulerjow w Hornjej Łužicy, kotřiž smědźa wot zašłeje póndźele zaso do šule chodźić, je so kóždy štwórty na darmotnym koronowym tesće wobdźělił. To zdźěli Krajny zarjad za šulu a kubłanje w Budyšinje na naprašowanje. Po cyłej Sakskej bě wobdźělenje wo dźesać procentowych dypkow wyše, pozitiwnych testow na koronu pak bě w kraju mjenje. Tydźenska incidenca w Budyskim wokrjesu dale lochce stupa a leži pola 310, w Zhorjelcu snadnje spaduje a je tuchwilu pola 228.


Rowno: Nowa gratownja bórze hotowa

Nowotwar gratownje za wohnjowu woboru w Rownom derje pokročuje. To zdźěli nawoda wobory Andreas Pudel. Spočatk měrca chcedźa wohnjowi wobornicy do twara wosrjedź Rowneho zaćahnyć. Nimo lěpšich wuměnjenjow za awta změja tež seminarny rum a sanitarne připrawy. Dale je Slepjanska gmejnska rada wobzamknyła, zo dóstanje Rownjanska wohnjowa wobora nowe awto. Tuchwilu přisłuša jej 55 wobornikow.


Brěžki/Mučow: Milina běži po nowej syći

W Brěžkach a Mučowje su z přihotami za ponowjenje milinoweje syće hotowi. Poprawne dźěła dyrbja nětko sćěhować, zdźěli zawod Mitnetz. Firma je hižo loni kable w Kulowje a Nowej Wsy wuměniła, nowe trafowe stacije natwariła a milinowody do zemje składła. Nowe kable móža tež milinu z regeneratiwnych energijowych žórłow přiwzać. Do tutoho přetwara inwestuje zawod 1,8 milionow eurow.