Blanka Funcyna

Blanka Funcyna je studowana serbšćinarka a hraješe mać pola rozhłosec swójby w rańšim programje. W swojim swobodnym času pak zapleńči najradšo swojeju synow a rostliny.

Što dokładnje činju …

  • moderatorka rańšeho programa SERBSKEHO ROZHŁOSA
  • moderatorka dopołdnišich němskich gratulacijow a dalšich němskich wusyłanjow w programje MDR 1 RADIJO SAKSKA
  • přinoški we woběmaj rěčomaj

Mój lětnik …

1964

Hdźe sym wotrostła, hdźe bydlu dźensa …

  • wotrostła sym w Budyšinje, hdźež dźensa tež bydlu

Moje wukubłanje/studij …

  • studowach w Lipsku, wotzamknjenje jako kulturna wědomostnica a serbšćinarka

Mój puć k rozhłosej …

  • po studiju dźěłach w Domje za serbsku ludowu kulturu w Budyšinje, paralelnje k tomu započach pola SERBSKEHO ROZHŁOSA jako rozhłosec mać
  • wšo dalše je so wudało …

Što so mi na mojim dźěle lubi …

  • zo móžu ludźom rjane wokomiki při radiju popřeć

Što činju w swojim swobodnym času najradšo …

  • zapleńču swojeju synow a rostliny dokoławokoło domčka

Moje žiwjenske moto …

Wšitko, jenož nic bjez radija!