Lucian Kubica

Lucian Kubica je zwukowy inženjer a dźěła w redakciji Serbskeho rozhłosa. Hłownje zaběra so ze zestawu dźěćacych postrowow.

Što dokładnje činju …

  • w słužbje jako sobustaw redakcije hłownje zamołwity za dźěćace wusyłanja

Mój lětnik …

1960

Hdźe sym wotrostł, hdźe bydlu dźensa …

  • w Budyšinje

Moje wukubłanje/studij …

  • najprjedy jako studijowy technikar
  • pozdźišo jako zwukowy inženjer

Mój puć k rozhłosej …

  • přez wukubłanje pola rozhłosa

Što so mi na mojim dźěle lubi …

  • kreatiwne naroki

Što činju w swojim swobodnym času najradšo …

  • na mojej ležownosći dźěłać