Takero Itoi und Jan Dahlke (Jena)
Takero Itoi und Jan Dahlke (Jena) Bildrechte: IMAGO / Bild13