Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 29.06.2011 Eierschecke

W rěčnym kućiku je so hižo raz rěčało wo sławnej, pječa saksko-durinskej tykancowej specialiće, kiž rěka němsce Eierschecke. Tehdy je so namjetował ekwiwalent „jejkowa šeka“. Mjeztym sym storčiła na fakt, zo so serbscy rěčespytnicy z tutym prašenjom hižo dawno zaběraja, hačrunjež słowo w najnowšich słownikach njenamakamy. Pola Pfuhla sym storčiła na pomjenowanje „polěwanc“ za „Eiergusskuchen“ abo šěršo „Schmierkuchen“, potajkim tykanc, kotryž so z něčim pomaza. Pfuhl swědomiće přida, zo ma słowo z Delnjeje Łužicy, hdźež wšak stej, kaž wěmy nimo toho hišće mazańc a tež tykańc znatej. Kral a Rězak pisataj „poliwanc“ a podawataj němski wotpowědnik „Eierschecke“. Po prawidłach słowotwórby je „poliwanc“ cyle korektna twórba, analognje k druhim hornjoserbskim pomjenowanjam pječwa kaž tykanc a poprjanc. Čehodla so wona přimnyła njeje, je ćežko rjec, snano dokelž so w njej njejewi žadyn z elementow němskeho pomjenowanja, ani jejo ani šeka abo šaka. Helmut Jenč je před lětami w Serbskich Nowinach namjetował, zo měło so słowo poliwanc wožiwić. Tomu bych so přizamknyła, wšako słuša Łužica k małemu priwilegowanemu terenej swěta, hdźež je tuta chłóšćenka znata. A snano daće sej k snědani runje skibku poliwanca abo jejkoweje šeki zesłodźeć.