Korb mit Gemüseernte 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/ Nadine Witt