Martin Wenk 6 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck