Monika Gerdes 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck