Rěčny kućik, dnja 27.12.2017 z dr. Sonju Wölkowej Nakósna abo nachilena smužka

Naš „Rěčny kućik“ ma pomhać, serbšćinu we wšědnym žiwjenju prawje wužiwać. Hač su to nowe nastroje abo wunamakanki, dotal njeznate rěčne wobroty abo husto wužiwane germanizmy abo anglicizmy – na tutej stronje namakaće pokiwy serbskich rěčnych fachowcow k najwšelakorišim temam.

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik, dnja 27.12.2017 z dr. Sonju Wölkowej

Na zahrodźe

Njedawno sym tu rěčała wo nakósnej smužce, serbskim wotpowědniku za "Schrägstrich". Na to so mje někotři prašachu, zwotkel da so kajkostnik nakósny bjerje a hač njeby so tež móhło rjec nachilena smužka. Słowo nakósny - němsce "schräg" - je snano mało znate, tola njejedna so wo nowostku, wšak je wone hižo 1866 w Pfulowym słowniku zapisane. Forma kósny - bjez předłóžki na~ - jewi so na přikład we wjazbje kósny meter - tak prajachu něhdy na kwadratny meter. A wjazba nakósna smužka funguje jako kruty terminus we wobłuku prawopisa a interpunkcije, hačrunjež by pomjenowanje nachilena smužka runje tak zrozumliwe było. Nimo normalneje wotlěwa deleka naprawo horje nachileneje nakósneje smužki pak mamy w konteksće internetowych adresow hišće dalšu smužku, ta je w nawopačnym směrje nachilena - Němcy mjenuja ju po jendźelskim "Backslash". Hdyž njechamy tute jendźelske słowo přewzać, drje budźe najlěpši serbski wotpowědnik nalěwo nachilena smužka.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!