Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 03.11.2010 pjasćowanje

Njedawno čitach w teksće serbskeje wučbnicy, zo je něchtó „němski mišter w muchowaze“. Chwilku přemyslowach. Zakładna forma słowa rěka potajkim „muchowaha“, a tuž wědźach, zo ma to něšto ze sportom činić. Muchowaha, němsce „Fliegengewicht“, je tuž pomjenowanje, kotrež zwisuje mjez druhim z pjasćowanjom, kotrež je w medijach tuchwilu jara prezentne. Štož w serbšćinje tak něžnje klinči, je mjeno klasy, do kotrejež so sportowcy po waze ćěła zastopnjuja. Pomjenowani ćežkowaha a lochkowaha stej poměrnje znatej, tohorunja superćežka waha. W terminologiskej zběrce za předmjet sport njejsu mjenowane přikłady zapisane. Ale namakach je w dwuzwjazkowym słowniku. Tam jewja so tež dalše: bantamowa waha za němske „Bantamgewicht“ abo pjerowa resp. pjerkowa waha za němske „Federgewicht“. Eksistuje potajkim tójšto serbskich pomjenowanjow; a tuž so stajnje zaso wupłaći, raz do słownikow pohladać!